Trên Windows 10, chuột là thành phần thiết yếu cho phép bạn điều hướng và hoàn thành các thao tác trên màn hình và ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên,một con chuột chỉ có thể hiệu quả nếu bạn định cấu hình cài đặt của nó để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Vì nó là một thiết bị ngoại vi nên các tùy chọn sẽ khác nhau cho mỗi cá nhân sử dụng.


Cách thay đổi tốc độ chuột bằng Settings

1. Mở Settings

2. Nhấp vào Devices

3. Nhấp vào Mouse

4. Sử dụng thanh trượt Cursor speed và thay đổi tốc độ chuột như bạn mong muốn.

Cách thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn trên Windows 10

Sauk hi hoàn thành các bước, tốc độ chuột sẽ thay đổi đến mức bạn chỉ định.


Cách thay đổi tốc độ chuột bằng Control Panel

1. Mở Control Panel

2. Nhấp vào Hardware and Sound

Cách thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn trên Windows 10

3. Nhấp vào Devices and Printers

Cách thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn trên Windows 10

4. Nhấp vào Mouse

5. Nhấp vào Pointer Options

6. Trong phần Motion, sử dụng thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chuột.

Cách thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn trên Windows 10

7. Nhấp OK


Cách thay đổi tốc độ chuột bằng Registry

Ngoài 2 cách thường sử dụng ở trên bạn cũng có thể điều chỉnh độ nhạy của chuột bằng cách

Cảnh báo: Trước khi làm cách này, bạn nên sao lưu lại Registry của mình để tránh trường hợp có rủi ro và có thể gây ra lỗi hệ điều hành cho máy tính của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn sau để sao lưu Registry: Cách sao lưu và khôi phục Windows Registry theo cách thủ công

1. Mở Start

2. Tìm kiếm regedit và nhấp vào kết quả tìm được mở Registry

3. Tìm đến thư mục theo đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Mouse

4. Nhấp đúp vào MouseSensens và đặt giá trị thành bất kỳ số nào từ 1 đến 20 để đặt tốc độ mong muốn.

Cách thay đổi tốc độ con trỏ chuột của bạn trên Windows 10

5. Nhấp vào OK và khởi động lại máy tính của bạn