Bài viết này giải thích cách thay đổi màu của thanh tác vụ trong Windows 10.


Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

Windows 10 cung cấp cho bạn khả năng chọn màu của thanh tác vụ. Nếu bạn không muốn kiểm soát tốt màu sắc, chỉ cần chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối sẽ thay đổi màu sắc của thanh tác vụ của bạn. Bạn cũng có thể truy cập cài đặt Windows thông qua Menu Start để có một số tùy chọn cá nhân hóa màu sắc, bao gồm khả năng thay đổi màu thanh tác vụ thành bất kỳ màu gì bạn thích.

Dưới đây là cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10:

1. Nhấp vào Start  > Settings.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

2. Nhấp vào Personalization.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

3. Nhấp vào Color.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

4. Nhấp vào menu thả xuống Choose your color và chọn Custom.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

5. Trong Choose your default Windows mode, nhấp vào Dark.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

6. Nhấp vào Custom color.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

7. Sử dụng công cụ color picker để chọn màu tùy chỉnh của bạn và nhấp vào Done.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10

8. Tích chọn vào Start,taskbar, and action center.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10
 

9. Thanh taskbar của bạn bây giờ sẽ hiển thị màu tùy chỉnh mà bạn đã chọn.

Cách thay đổi màu thanh tác vụ trong Windows 10