Các ký tự được gán trong ổ đĩa,ổ đĩa quang, và USB của bạn trong Windows không phải một thứ cố định.

Nếu bạn muốn sắp xếp lại chúng như A,B,C,D thì chắc chắn bạn có thể thay đổi chúng một cách dễ dàng.


Cách thay đổi các chữ cái trên ổ đĩa trong Windows

1. Mở Disk Management, công cụ trong Windows cho phép bạn quản lý ký tự ổ đĩa.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows

2. Xác định ổ đĩa mà bạn cần thay đổi.

3. Nhấp chuột vào ổ đĩa chọn Change Drive Letter and Paths.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows

4. Chọn Change.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows

5. Chọn ký tự ổ đĩa mà bạn muốn Windows gán cho thiết bị lưu trữ này bằng cách chọn nó từ hộp thả xuống Assign the following drive letter.

Windows sẽ tự ẩn bất kỳ ổ đĩa nào mà bạn đã sử dụng.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows

6. Chọn OK.

7. Xuất hiện thống báo: Some programs that rely on drive letters might not run correctly. Do you want to continue? (Một số chương trình dựa vào ký tự ổ đĩa có thể không chạy chính xác).

Chọn Yes.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows

8. Khi quá trình thay đổi ký tự ổ đĩa hoàn tất, thường chỉ mất một hoặc hai giây.


Nếu bạn có chương trình phần mềm trên ổ đĩa

Thay đổi chỉ định ký tự ổ đĩa cho các ổ đĩa đã cài đặt phần mềm có thể khiến phần mềm ngừng hoạt động. May mắn rằng, hầu hết chúng ta đều không cài đặt phần mềm cho các ổ đĩa khác ngoài ổ C. Chính vì vậy, bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này.

Kể cả nếu phần mềm của bạn có vấn đề thì bạn cũng chỉ cần cài đặt lại phần mềm đó là xong.