Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi con trỏ trên Windows 10 và tùy chỉnh nó theo ý muốn của bạn. 


Cách thay đổi con trỏ chuột trên Windows 10

Bạn không cần phải ở lại với con trỏ mặc định. Bạn luôn có thể làm cho nó thú vị hơn hoặc hiển thị nhiều hơn. Windows cho phép bạn chọn trong số một số chủ đề gốc và tùy chỉnh mỹ phẩm bằng các gói con trỏ của bên thứ ba. Trước tiên, hãy thay đổi con trỏ mặc định.

1. Đi tới tìm kiếm của Windows trên thanh Taskbar Windows 10 của bạn.

2. Nhập vào Mouse và chọn vào kết quả Mouse settings để khởi chạy màn hình cài đặt.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

3. Trên màn hình Mouse settings, chọn Additional mose options trong mục Related settings.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

4. Trên hộp thoại Mouse Properties,chọn đến tab Pointers.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

5. Trong mục Scheme chọn vào menu thả xuống. Danh sách bao gồm tất cả các chủ đề chuột mặc định của Windows và mọi gói con trỏ đã cài đặt.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

6. Chọn một loại mà bạn thích

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

7. Chọn Apply để sử dụng chương trình. Chọn OK để thoát khỏi hộp thoại.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10


Cách tùy chỉnh con trỏ theo cách thủ công trên Windows 10

Windows cho phép bạn cài đặt các gói con trỏ của bên thứ ba và chọn từng con trỏ và con trỏ theo sở thích của bạn. Tóm lại, bạn có thể trộn và kết hợp chúng để tạo ra một bảng màu.

Gói con trỏ đã tải xuống có thể có cả tệp CUR và ANI. Tệp có phần mở rộng CUR là con trỏ tĩnh , trong khi định dạng tệp ANI là tệp con trỏ động.

1. Lựa chọn con trỏ mà bạn muốn thay đổi

2. Chọn Browse ở góc dưới cùng bên phải của màn hình Mouse Properties. Nó sẽ mở thư mục Windows Cursors (C:\Windows\Cursors). Chọn một con trỏ phù hợp với chức năng bạn muốn nó thực hiện.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

3. Chọn Open. Sau đó nhấn Apply để hoàn thiện thay đổi.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

4. Lưu lại tùy chỉnh này bằng cách chọn Save As > Save Scheme. Đặt tên cho chương trình mới.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

5. Chọn OK để thoát khỏi hộp thoại Mouse Properties.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10


Thay đổi kích thước và màu sắc con trỏ

Hai thanh trượt giúp thay đổi kích thước của con trỏ và con trỏ đối với những người có vấn đề về thị lực (hoặc màn hình lớn hơn).

1. Đi tới Mouse settings > Adjust mouse & cursor size

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

2. Trên màn hình Cursor & Pointer, di chuyển thanh trượt trong Change pointer size and color để tăng hoặc giảm kích thước con trỏ. Chọn một hình thu nhỏ để thay đổi màu sắc.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10

3. Di chuyển dến Make the cursor easier to see when typing. Kéo thanh trượt sang phải để thay đổi độ dày của con trỏ.

Cách thay đổi con trỏ trên Windows 10


Lý do thay đổi con trỏ chuột trong Windows 10

Ngoài tính thẩm mỹ, có thể có một số lý do để thay đổi con trỏ của bạn. 

- Giúp con trỏ của bạn dễ nhìn hơn trên nền tối hoặc sáng

- Con trỏ có độ tương phản cao (như lược đồ Đảo ngược) là một nhu cầu trợ năng cho những người có thị lực kém

- Con trỏ lớn hơn phù hợp với màn hình có độ phân giải và kích thước cao hơn