Bạn không thích màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay, máy tính Windows 11 và dòng thiết bị Surface của Microsoft? Không vấn đề. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước về cách tắt tạm thời và vĩnh viễn màn hình cảm ứng Windows 11.


Làm cách nào để tắt màn hình cảm ứng trên Windows 11?

Với các bước đơn giản, bạn có thể tắt chức năng cảm ứng một cách dễ dàng.

1. Mở menu Start của Windows 11

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

2. Nhập vào device manager.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

3. Chọn Device Manager từ kết quả tìm kiếm.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

4. Nhấp vào mũi tên bên cạnh danh sách Human Interface Devices để mở rộng danh sách.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

5. Chọn mục HD-compliant touch screen.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

6. Từ menu trên cùng, chọn Action.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

7. Chọn Disable device.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

8. Chọn Yes.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11

9. Bạn làm các bước tương tự với HD-compliant touch screen thứ 2.

Cách tắt màn hình cảm ứng trong Windows 11


Làm cách nào để tắt tạm thười màn hình cảm ứng trong Windows 11?

Các bước thực hiện ở trên thực sự chỉ làm tạm thời, bạn có thể thực hiện lại bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn sử dụng lại màn hình cảm ứng, việc của bạn là chọn Enable Device.