Nếu bạn kiểm tra URL kênh Youtube của bạn ngay bây giờ,có thể nó đang kết thúc bằng một chuỗi đầy các kỹ tự ngẫu nhiên. Đó có lẽ không phải là một nhìn đẹp cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi nó thành một cái gì đó trông đẹp mắt và dễ tìm kiếm hơn, bạn sẽ cần phải lấy một URL tùy chỉnh.


Điều kiện tùy chỉnh URL kênh Youtube

Trước khi chúng tôi tiếp tục, trước tiên bạn cần đảm bảo kênh Youtube của bạn đủ điều kiện như sau:

- Kênh phải có ít nhất 30 ngày tuổi.

- Kênh phải có hình ảnh hồ sơ và hình ảnh biểu ngữ.

- Kênh phải có ít nhất 100 người đăng ký

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn đã sẵn sàng cho việc tùy chỉnh nó.


Tạo URL tùy chỉnh cho kênh Youtube

Nếu bạn đủ điều kiện, hãy làm theo các bước sau để nhận URL Youtube của riêng mình:

1. Ở góc bên trái cửa cửa sổ Youtube, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.

2. Từ menu thả xuống, hãy chọn Youtube Studio.

3. Từ danh sách ở bên phải trang Youtube Studio, hãy chọn Tùy chỉnh – Customization

4. Trong Tùy chỉnh kênh, hãy chọn Thông tin cơ bản – Basic Info.

5. Trong URL kênh, hãy nhấp vào Đặt URL tùy chỉnh cho kênh của bạnSet a custom URL for your channel.

Cách tạo URL tùy chỉnh cho kênh Youtube của bạn

6. URL tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện trong một hộp bên dưới. Bạn có thể thay đổi nó như mong muốn.

Nhấp vào nút Xuất bản – Publish ở góc trên bên phải của cửa sổ để cài đặt URL tùy chỉnh của bạn.