Tạo chữ ký email trong Outlook thật dễ dàng. Phần mềm này cho phép bạn tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được thêm tự động hoặc thủ công vào email của bạn.

Chữ ký email có thể là một cách tuyệt vời để xây dựng thương hiệu cho chính bạn, thể hiện tính chuyên nghiệp, tính hợp pháp và là đầu mối liên hệ. Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách tạo chữ kỹ trong Outlook 2016.

Tạo chữ ký trong Outlook

1. Bật Outlook > Nhấn vào File > Sau đó, chọn Options

Cách tạo chữ ký trong Outlook 20162. Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Mail > sau đó chọn Signatures

Cách tạo chữ ký trong Outlook 20163. Nhấn chọn New để tạo 1 chữ ký mới

Cách tạo chữ ký trong Outlook 20164. Nhập tên của chữ ký

Cách tạo chữ ký trong Outlook 2016

5. Tạo chữ ký theo phong cách của bạn, sao cho nó trở nên thật sự chuyên nghiệp, thể hiện được tính cách của bạn > Nhấn OK để lưu lại chữ ký của bạn.

Cách tạo chữ ký trong Outlook 2016

6. Các bạn tiến hành tạo thử 1 mail mới để gửi đi thì sẽ thấy được chữ ký của mình được tự động đặt dưới nội dung mail.

Cách tạo chữ ký trong Outlook 20167. Để thay đổi một chữ ký khác, bạn có thể nhấn chọn vào Signature và lựa chọn thêm chữ ký khác cho bạn.

Cách tạo chữ ký trong Outlook 2016


Tạo và sử dụng chữ ký tùy chỉnh trong Outlook

Thêm chữ ký vào email của bạn trong Outlook có thể làm cho thư của bạn trông chuyên nghiệp hơn. Khi được sử dụng đúng cách, chữ ký email có thể hữu ích khi giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp.