Sử dụng Diskpart để xóa phân vùng

Diskpart là một tiện ích dòng lệnh, cho phép người dùng quản lý các ổ cứng gắn liền với máy tính của mình. Để sử dụng công cụ này xóa phân vùng, hãy làm theo các bước sau:

- Mở CMD với tư cách là Administrator.

- Nhập lệnh diskpart

Cách sửa lỗi Windows cannot format the system partition on this disk

- Bây giờ bạn có thể tìm thấy một danh sách chứa tất cả các ổ đĩa của bạn.

- Tiếp theo, bạn lựa chọn đến ổ đĩa mà bạn muốn bằng lệnh: select volume [số]

- Tiếp tục nhập lệnh: delete volume.

Cách sửa lỗi Windows cannot format the system partition on this disk

- Sau khi nhấn nút Enter, sẽ mất một khoảng thời gian để xóa volume.


Sử dụng PowerShell để xóa phân vùng

Sử dụng PowerShell để xóa phân vùng tương đối mất ít thời gian, nhưng có thể không phải lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thử nếu không muốn chạy diskpart.

Đầu tiên, nhấn nút Windows + X, và chọn tùy chọn Windows PowerShell(Admin) từ menu. Sau đó tại cửa sổ của Windows PowerShell bạn nhập vào lệnh: Get-volume

Cách sửa lỗi Windows cannot format the system partition on this disk

Bây giờ,bạn có thể thấy tất cả các phân vùng trên màn hình của mình. Tên của phân vùng được ký tự tại cột DriveLetter. Ghi lại nó và nhập lệnh sau: Remove-Partition –DriveLetter.

Sau đó, nó yêu cầu bạn xác nhận hành động, Nhấn vào Yes để xác nhận thao tác.