Một số người dùng PC khi họ cố gắng mở ứng dụng email Outlook trên thiết bị Windows 10 của mình, họ gặp phải thông báo lỗi The server configuration prevents you form sysnchronizing. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn giải pháp phù hợp nhất mà bạn có thể thử để giải quyết vấn đề này.


Kiểm tra cấu hình máy chủ Email

Theo lời nhắc lỗi, vấn đề dường như là với cấu hình máy chủ. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra cấu hình máy chủ như sau:

Bạn nhấn vào File > Account Settings > Nhấn đúp vào email của bạn > Sau đó hộp thoại Change Account sẽ hiện lên, bạn cần kiểm tra lại xem các mục cài đặt đã chính xác chưa.

Ở đây có thể là mục Incoming mail serverOutgoing mail server(SMTP) có vấn đề.


Sửa chữa tài khoản Outlook

Cũng tương tự như cách trên bạn vào File > Account Settings, bạn chọn đến email của mình và nhấn chọn vào Repair > Sau đó chọn Next để quá Outlook thực hiện sửa chữa tài khoản của bạn.

Gỡ Microsoft Office và cài đặt lại

Bạn tiến hành vào mục Control Panel > Uninstall a program > Tìm đến Microsoft Office và chọn Uninstall để gỡ nó ra, và cài đặt lại một bản Office mới.Gỡ bản cài đặt cập nhật

Nếu bạn mới gặp sự cố này sau khi cập nhật hệ điều hành của bạn lên, bạn có thể sẽ phải gỡ bản cài đặt cập nhật đó đi.