Operation could not be completed (error 0x00000709). Double click the printer name and make sure that the printer is connected to the network.

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử cách sau.

1. Nhập vào ô tìm kiếm regedit và chọn vào kết quả tìm được.

Cách sửa lỗi "Operation could not be completed (error 0x00000709) máy in"

2. Tại cửa sổ Registry Editor, điều hướng đến vị trị sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

3. Nhấp chuột phải vào Windows và chọn Permission.

Cách sửa lỗi "Operation could not be completed (error 0x00000709) máy in"

4. Chọn vào Everyone, sau đó chọn hộp checkbox Full Control, sau đó nhấn Apply > OK

Cách sửa lỗi "Operation could not be completed (error 0x00000709) máy in"

5. Khởi động lại máy tính của bạn và thử lại xem đã đặt được máy in mặc định chưa nhé.