Nếu bạn không thể tạo kết nối dưới dạng Máy khách VPN khi bạn cố gắng kết nối với Mạng VPN (Mạng riêng ảo) bằng FortiClient và kết nối bị kẹt ở Trạng thái: 98% dẫn đến bị ngắt kết nối, thì bạn đã đến đúng chỗ cho giải pháp . Sự cố này thường xảy ra do một số vấn đề với Trình điều khiển WAN Miniport của Hệ điều hành Windows của bạn và “Lỗi Forticlient” xuất hiện trên Forticlient phiên bản 5.3.xxx cũng như 5.4.1.0840 chạy trên Hệ điều hành Windows 10/8.

 

Thông báo của lỗi này đầy đủ là : Failed to establish the VPN connection. This may be caused by a mismatch in the TLS version. Please check the TLS version settings in the Advanced of the Internet options.(-5029).

Sự cố này có thể xảy ra do TLS không khớp.


1. Các bạn vào Control Panel

2. Lựa chọn Network and Internet

Cách sửa lỗi Failed to establish the VPN connection error 5029

3. Chọn Internet Options

Cách sửa lỗi Failed to establish the VPN connection error 5029

4. Trên hộp thoại Internet Options, bạn chuyển đến tab Advanced.

Cách sửa lỗi Failed to establish the VPN connection error 5029

5. Bạn kéo thanh trượt xuống dưới cùng trong mục Settings và tích chọn hết vào Use TLS 1.1, Use TLS 1.2, Use TLS 1.0, Use SSL 3.0Use SSL 2.0

Cách sửa lỗi Failed to establish the VPN connection error 5029

6. Cuối cùng, bạn chọn Apply > OK để lưu lại cài đặt, và thử lại kết nối VPN nhé