DNS chậm là một vấn đề nhưng nếu máy chủ DNS không phản hồi thì bạn sẽ không thể truy cập bất cứ thứ gì. Nó không hoàn toàn giống như không có kết nối internet. Trên thực tế, Internet của bạn có thể đang hoạt động nhưng DNS có thể ngăn bạn truy cập vào bất kỳ trang web nào.


DNS Server Not Respoding

Các sự cố với máy chủ DNS thường khiến bạn không thể truy cập vào một số hoặc tất cả các trang web. Thông báo lỗi mà bạn sẽ thấy phục thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng và thậm chí với cùng một trình duyệt, bạn có thể thấy các thông báo lỗi khác nhau. Việc khắc phục sự cố máy chủ DNS có thể là việc bạn có thể làm hoặc đó có thể là sự cố mà ISP của bạn đang gặp phải.

Cách sửa lỗi DNS Server Not Respoding trên Windows 10

Làm thế nào để sửa lỗi DNS Server Not Respoding?

Trước khi bạn cố gắng khắc phục sự cố, hãy làm các bước cơ bản này sau:

- Khởi động lại bộ định tuyến của bạn

- Khởi động lại hệ thống của bạn

- Quên và kết nối lại mạng WiFi của bạn

- Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác

- Thử truy cập Internet từ một thiết bị khác. Nếu nó không hoạt động, vấn đề có thể là ISP của bạn

- Tắt VPN nếu bạn đang sử dụng nó.


Chuyển sang Google DNS

Máy chủ DNS có thể gặp sự cố. Đó là một dịch vụ và giống như bất kỳ dịch vụ nào, nó có thể gặp sự cố. Thông thường, cách khắc phục dễ dàng nhất là chuyển sang máy chủ DNS của Google, máy chủ này được sử dụng miễn phí.

1. Mở Control Panel

2. Đi tới Network and Internet > Network and Sharing center > WiFi network > Click vào Properties trong phần Activity.

3. Bấm đúp vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

4. Enable Use the following DNS Server addresses

5. Tại Preferred DNS server, nhập 8.8.8.8, tại Alternate DNS server, nhập 8.8.4.4

6. Nhấp vào OK để đóng tất cả các cửa sổ.

Cách sửa lỗi DNS Server Not Respoding trên Windows 10


Chạy trình gỡ rối Internet

Windows 10 có trình khắc phục sự cố Internet riêng có thể khắc phục sự cố với DNS.

1. Mở ứng dụng cài đặt (Windows + I)

2. Đi tới Update and Securiry

3. Chọn tab Troubleshoot tab

4. Click Additional troubleshooter

5. Chạy Internet Connections troubleshooter

6. Áp dụng tất cả các bản sửa lỗi mà nó đề xuất

Cách sửa lỗi DNS Server Not Respoding trên Windows 10


Xóa DNS và gia hạn IP

Nếu trình khắc phục sự cố Windows 10 không thể khắc phục sự cố với máy chủ DNS, bạn có thể thử xóa DNS theo cách thủ công và đổi mới IP của mình.

1. Mở Command Prompt với quyền Administrator

2. Chạy lần lượt các lệnh sau. Nó sẽ xóa DNS và gia hạn địa chỉ IP của bạn.

Netsh int ip reset

Netsh wonock reset

Ipconfig /flushdns

Ipconfig /renew

3. Restart your system


Định cấu hình mạng theo cách thủ công

Các kết nối Internet có xu hướng tự động cấu hình nhưng phần lớn được thiết lập bên dưới. Nó có thể giúp giải quyết các sự cố DNS nếu bạn định cấu hình mạng theo cách thủ công.

1. Mở Command Prompt

2. Chạy lệnh : ipconfig /all

3. Tìm Physical Address

Cách sửa lỗi DNS Server Not Respoding trên Windows 10

4. Bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng mạng chọn > Network and Sharing Center > Click vào Local Area Connection.

5. Click Properties trong mục Activity.

6. Click vào button Configure > đi đến tab Advanced > Trong mục Property tìm đến MAC Address.

7. Nhập địa chỉ Physical address vào mục Value. Nhấp vào OK.

Cách sửa lỗi DNS Server Not Respoding trên Windows 10