Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần chạy một tệp PST bị hỏng thông qua công cụ Inbox Repair là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng đôi khi các bạn cần phải làm thêm một số cách khác nữa.

Cách sửa chữa tệp Outlook PST bị hỏng


Cách sửa chữa tệp Outlook PST bị hỏng

Công cụ Inbox Repair cung cấp một tùy chọn để tạo bản sao lưu của tệp PST bị hỏng. Đảm bảo chọn nó vì bạn có thể cần một bản sao lưu để truy xuất dữ liệu bị thiếu sau này.

1. Thoát hoàn toàn Microsoft Outlook

2. Mở File Explorer. Tùy thuộc vào phiên bản Windows mà bạn sử dụng, điều hướng qua các thư mục sau:

- Windows 64-bit: Local Disk (C :) > Program Files > Microsoft Office > root > Office16

- Windows 32-bit: Local Disk (C :) > Program Files (x86) > Microsoft Office > root> Office16

3. File bạn cần tìm có tên là SCANPST và chạy nó Run as administrator


Cách sửa chữa tệp Outlook PST bị hỏng

4. Sử dụng nút Browse để chọn tệp Outlook PST mà bạn muốn sửa chữa

Cách sửa chữa tệp Outlook PST bị hỏng

5. Chọn Start. Công cụ sửa chữa hộp thư sẽ kiểm tra tệp PST để tìm các vấn đề. Điều này sẽ mất tương đối nhiều thời gian.

6. Check vào nút checkbox Make backup of scanned file before repairing và chọn Repair. Việc này cũng mất nhiều thời gian.

Cách sửa chữa tệp Outlook PST bị hỏng

7. Nhấn OK để hoàn tất việc sửa chữa tệp PST


Mở Microsoft Outlook và nó sẽ tự động bắt đầu sử dụng tệp PST mà không gặp sự cố. Bạn sẽ tìm thấy bản sao của tệp PST bị hỏng(với phần mở rộng là file .bak) ở cùng vị trí với bản gốc.