Cách xóa mạng Wi-Fi khỏi máy Mac của bạn

Quá trình quên mạng Wi-Fi trên máy Mac khá đơn giản: 

1. Trong thanh công cụ của máy Mac, hãy tìm biểu trưng Wi-Fi ở đầu màn hình.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac

2. Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi để mở các tùy chọn bổ sung.

3. Tìm “Network Preferences…” ở cuối danh sách thả xuống, sau đó chọn nó.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac

4. Khi cửa sổ Network Preferences mở ra, bạn cần nhấp vào nút “Advanced…”.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac

5. Máy tính của bạn sẽ hiển thị cho bạn danh sách các mạng Wi-Fi mà bạn đã tham gia. Cuộn xuống để tìm (các) mạng bạn muốn ngắt kết nối.

6. Khi bạn đã chọn mạng, hãy tìm các ký hiệu “dấu cộng” và “dấu trừ” bên dưới danh sách. Nhấp vào “-” để yêu cầu máy Mac của bạn quên mạng.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac

7. Lặp lại quy trình này cho từng mạng Wi-Fi bạn muốn xóa.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac

Nếu bạn muốn quên nhiều mạng cùng một lúc, hãy giữ Commandnút khi bạn nhấp qua. 


Cách ngăn máy Mac tự động ghi nhớ mạng Wi-Fi

Sau khi quên các mạng mà bạn không muốn kết nối nữa, bạn có thể ngăn máy tính tự động ghi nhớ các mạng mà bạn kết nối trong tương lai.

Làm theo các bước sau:

1. Làm theo các bước từ 1 đến 5 ở trên để quay lại cửa sổ nơi bạn đã xóa mạng Wi-Fi.

2. Bên dưới danh sách các mạng Wi-Fi mà máy tính của bạn đã ghi nhớ, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn có nội dung: “Nhớ các mạng mà máy tính này đã tham gia”. Bỏ chọn hộp kiểm của nó.

Cách quên mạng Wi-Fi trên Mac


Các câu hỏi thường gặp

1. Điều gì xảy ra khi tôi quên mạng Wi-Fi trên máy Mac của mình? 

Khi bạn đã quên mạng Wi-Fi trên máy Mac, máy tính của bạn sẽ xóa mạng đó khỏi danh sách các mạng đã nhớ của bạn. Bạn sẽ phải thêm lại nó để sử dụng lại.

2. Tôi có thể tham gia lại mạng Wi-Fi trên máy Mac sau khi quên không?

Có, bạn có thể. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đăng nhập giống như lần đầu tiên bạn thêm nó. Bây giờ nó giống như một mạng bạn chưa từng truy cập trước đây.

3. Tôi có thể bỏ quên mạng Wi-Fi trên máy Mac của mình không?

Không. Khi bạn đã quên mạng Wi-Fi trên máy Mac, bạn không thể đảo ngược điều này. Cách duy nhất để bạn có thể kết nối lại là nếu bạn chọn lại trong phạm vi phủ sóng và nhập các mã bảo mật cần thiết, như đã giải thích ở trên.