Nếu bạn có phần cứng cấp thấp và muốn tăng hiệu suất cho các chương trình yêu thích, thì việc phân bổ các lõi CPU cho nó có thể là một mẹo nhỏ.

Windows 10 có rất nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để đạt được hiệu suất tốt hơn. Các tính năng Ưu tiên CPU(Processor Affinity) và Sở thích bộ (Priority) xử lý của Windows 10 là một số tính năng khéo léo nhất và mặc dù chúng không phải là viên đạn bạc để tăng hiệu suất tức thì, nhưng chúng sẽ tạo ra sự khác biệt nếu bạn có phần cứng cũ.


Processor Affinity là gì?

Mọi hệ điều hành đều có một thuật toán lập lịch cơ bản. Thuật toán lập lịch chịu trách nhiệm phân phối tài nguyên máy tính cho các quy trình hoặc luồng khác nhau. Trong Windows 10, có thể có hàng trăm quy trình chạy cùng một lúc.

CPU không thể xử lý đồng thời tất cả các quá trình này, vì vậy thuật toán lập lịch trình quản lý các quá trình này và ấn định thời gian cho CPU dựa trên một số yếu tố.

Như vậy, có thể coi Affinity của bộ xử lý như một người dùng can thiệp vào bộ lập lịch. Thông thường, thuật toán lập lịch của Windows quyết định quá trình nào sẽ chạy trên lõi CPU nào. Nếu bạn đặt Sở thích bộ xử lý theo cách thủ công, bạn có thể buộc một quy trình hoặc luồng chạy trên bất kỳ lõi nào bạn thích.

Nói một cách đơn giản, Processor Affinity cho phép bạn chỉ định một hoặc nhiều lõi CPU cho bất kỳ quy trình hoặc luồng nào bạn chọn . Các quy trình hoặc luồng bạn đặt mối quan hệ sẽ chỉ chạy trên các lõi được chỉ định.

Tuy nhiên, điều này sẽ không làm cho các lõi chỉ dành riêng cho các quy trình đó. Windows vẫn có thể gán các quy trình khác nhau cho các lõi đó. Việc đặt Sở thích của bộ xử lý chỉ ảnh hưởng đến các quy trình bạn chọn bằng cách làm cho chúng chỉ chạy trên các lõi được chỉ định.


CPU Priority là gì?

Giống như chúng tôi đã giải thích ở trên, có thể có hàng trăm quy trình hoặc luồng cạnh tranh về thời gian của CPU tại bất kỳ thời điểm nào trong Windows 10. Để đảm bảo các quy trình và luồng quan trọng có quyền truy cập ưu tiên vào tài nguyên CPU, Windows đã lên lịch chỉ định mức độ ưu tiên cho từng quy trình và luồng chạy trên hệ điều hành.

Ví dụ: thuật toán lập lịch của Windows ưu tiên cao cho các quy trình quan trọng của Windows như System và Windows Explorer. Nếu các quá trình này nằm trong một hàng đợi, chúng sẽ có quyền truy cập vào CPU trước các quá trình có mức độ ưu tiên thấp.

Vì vậy, khi bạn đặt Ưu tiên CPU của một quy trình thành cao theo cách thủ công, bộ lập lịch của Windows sẽ đảm bảo rằng quy trình đó có quyền truy cập ưu tiên vào tài nguyên CPU.

Cuối cùng, Priority CPU khá khác biệt so với Sở thích của Bộ xử lý. Trong đó việc đặt Mức độ ưu tiên CPU của một quy trình thông báo cho lịch trình cách xử lý quy trình đó, việc đặt Mối quan hệ của bộ xử lý sẽ khóa một quy trình với lõi / lõi CPU cụ thể. Với bộ Mối quan hệ của bộ xử lý, ngay cả khi quy trình có mức ưu tiên cao hay thấp, nó sẽ chạy trên lõi / lõi được chỉ định.


Cách phân bổ CPU cho một phần mềm trên Windows 10

Để đặt Processor Affinity và CPU Priority, bạn sẽ phải mở Trình quản lý tác vụ và tiếp tục từ đó.

Vì vậy, hãy mở Task Manager bằng cách nhấp chuột phải vào thanh tác vụ Windows 10 và chọn Task Manager . Sau đó, điều hướng đến quy trình mà bạn muốn đặt mối quan hệ.

Tiếp theo, nhấp chuột phải vào quy trình đó và chọn Go to details.

Cách phân bổ CPU theo cách thủ công cho một phần mềm trên Windows 10

Quá trình bạn chọn sẽ được đánh dấu trong bảng điều khiển mới bật lên. Nhấp chuột phải vào quy trình được đánh dấu và chọn Set affinity. Bảng điều khiển Processor Affinity bây giờ sẽ bật lên.

Cách phân bổ CPU theo cách thủ công cho một phần mềm trên Windows 10

Trong bảng Processor Affinity, bỏ chọn các lõi CPU mà bạn không muốn quá trình thực thi. Sau đó, nhấp vào Ok . Processor Affinity bây giờ sẽ được đặt và quá trình bạn chọn sẽ chỉ chạy trên các lõi CPU đã chọn.

Cách phân bổ CPU theo cách thủ công cho một phần mềm trên Windows 10

Để đặt CPU Priority, nhấp chuột phải vào bất kỳ quy trình nào trong Trình quản lý tác vụ và chọn Go to details.

Tiếp theo, nhấp chuột phải vào quy trình được đánh dấu và nhấp vào Set Priority.

Cách phân bổ CPU theo cách thủ công cho một phần mềm trên Windows 10

Bây giờ, hãy chọn mức độ ưu tiên từ danh sách bật lên. Nếu bạn muốn quy trình của mình chạy ngay khi cần, hãy chọn Realtime.

Tuy nhiên, việc chọn Realtime sẽ dẫn đến các quá trình hệ thống khác, có thể là quan trọng đang chờ trong hàng đợi. Điều này có thể dẫn đến sự chậm lại của hệ thống nói chung ở mức độ nhẹ nhất và hệ thống bị lỗi hoàn toàn trong trường hợp xấu nhất, vì vậy hãy cẩn thận khi đặt quy trình thành ưu tiên Realtime.Cách phân bổ CPU theo cách thủ công cho một phần mềm trên Windows 10

Mặt khác, mức độ ưu tiên Hight sẽ an toàn hơn khi chọn miễn là bạn không đặt quá nhiều quy trình lên mức ưu tiên cao.

Các tùy chọn khác trong danh sách, cụ thể là Above normalNormalBelow normal và Low.


Không đặt Processor Affinity và CPU Priority nếu bạn không biết mình đang làm gì

Bạn chỉ nên đặt Processor Affinity CPU Priority nếu bạn biết mình đang làm gì. Sự gia tăng hiệu suất, mặc dù chủ yếu trong một số trường hợp, nhưng không đáng để bạn gặp phải những rắc rối nếu có sự cố xảy ra. Từ sự cố chậm đến sự cố hệ thống ngẫu nhiên, thiết lập mối quan hệ và mức độ ưu tiên chỉ nên là lựa chọn cuối cùng của bạn.

Processor Affinity CPU Priority không phải là cách duy nhất để tăng hiệu suất Windows 10. Có vô số thủ thuật cả phần cứng và phần mềm mà bạn có thể sử dụng để tăng hiệu suất từ ​​phần cứng cũ của mình.