Bạn nghĩ rằng cần phải có phần mềm chuyên dụng như Excel hoặc Google Trang tính để nhập phương trình và phân số. Bạn đã nhầm – bạn có thể nhập phân số trong Word một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ phần mềm nào khác.

Có một số cách bạn có thể thực hiện, từ sử dụng định dạng tự động của Word đến chèn các ký tự đặc biệt. Nếu bạn không chắc chắn cách nhập phân số trong Word, hãy làm theo các bước bên dưới.


Sử dụng định dạng tự động để nhập phân số trong Word

Microsoft Word có một số tính năng được thiết kế để trợ giúp bạn khi bạn nhập văn bản. Một trong những cách hữu ích nhất là auto formating. Nếu bạn nhập một số từ hoặc cụm từ nhất định, Word sẽ tự động sửa chúng để làm cho chúng đúng.

Auto formating cũng sẽ sửa bạn nếu bạn nhập một phân số bằng cách chuyển đổi nó thành ký tự đặc biệt phù hợp. Điều này giúp bạn dễ dàng nhập một phân số trong Word. Nếu phần bạn muốn sử dụng không phải là một phần của danh sách, bạn có thể thêm nó vào danh sách định dạng tự động của Word.

Để thực hiện việc này, hãy mở tài liệu Word, nhập phân số bằng dấu gạch chéo lên, sau đó nhấn phím cách. Ví dụ: nếu bạn nhập ½ trong Word, nó sẽ tự động chuyển đổi thành các ký tự đặc biệt phù hợp.

Cách nhập phân số trong Word


Sử dụng các ký tự đặc biệt để chèn phân số

Nếu tính năng định dạng tự động của Word không hoạt động để chuyển đổi phân số của bạn, bạn có thể chèn trực tiếp các ký tự đặc biệt. Điều này sẽ cho phép bạn nhập phân số trong Word.

- Mở tài liệu Word của bạn.

- Đặt con trỏ nhấp nháy của bạn vào vị trí mà bạn muốn chèn ký hiệu phân số.

- Trên thanh ruy-băng, nhấn Insert > Symbol > More Symbol

Cách nhập phân số trong Word

- Trong cửa sổ Symbol, chọn Number Forms từ menu thả xuống Subset.

- Tìm một giá trị phân số mà bạn đang tìm kiếm từ danh sách các ký hiệu được hiển thị.

- Khi bạn định vị phân số bạn muốn, hãy bấm đúp vào phân số đó để chèn nó vào tài liệu. Ngoài ra, hãy chọn symbol, sau đó nhấn nút Insert.

Cách nhập phân số trong Word

- Khi hoàn tất, hãy đóng menu Symbol.


Nhập phân số trong Word một cách dễ dàng

Sử dụng các bước trên, bạn có thể nhanh chóng nhập phân số trong tài liệu Word. Nếu muốn, bạn cũng có thể sao chép phân số từ phần mềm khác (chẳng hạn như Excel), miễn là các số được định dạng chính xác để hiển thị dưới dạng phân số trước tiên.