Mặc dù đây là một tính năng thú vị khi bạn có thể xem đồng thời 2 trang để so sánh dữ liệu, tuy nhiên nhiều người dùng cảm thấy nó làm mất tập trung và không hiệu quả.

Cách ngăn Microsoft Office Word hiển thị trang song song

May mắn rằng, Microsoft Word cung cấp một cách dễ dàng để chuyển lại từ chế độ xem nhiều trang song song sang chế độ xem một trang chỉ bằng một cú nhấp chuột.


Tắt chế độ Side to Side

Khi chương trình Word hiển thị hai trang ở chế độ cạnh nhau, bạn bấm vào tab View, sau đó bấm vào tùy chọn Vertical để chuyển nhanh về chế độ 1 trang.

Cách ngăn Microsoft Office Word hiển thị trang song song

Microsoft Word sẽ ghi nhớ các cài đặt này,có nghĩa là từ đây trở đi Word của bạn chỉ mở tài liệu ở chế độ một trang.


Thay đổi cài đặt thu phóng

Bạn có thể thay đổi cài đặt thu phóng tăng lên để thoát khỏi chế độ song song.

Cách ngăn Microsoft Office Word hiển thị trang song song

Hãy tăng đến một kích thước vừa đủ để tránh việc kích thước của tài liệu cũng tăng lên làm cho bạn khó nhìn.