Trên Windows 10, Windows Defender Antivirus là một công cụ chống phần mềm độc hại mặc định để bảo vệ thiết bị và dữ liệu của bạn khỏi virus, roolkits,ransomware và các mối đe dọa bảo mật khác.

Mặc dù phần lớn, Windows Defender hoạt động tốt nhưng đôi khi nó có thể xóa nhầm một tệp tin của bạn. Nếu bạn muốn ngăn hành vi này xả ra thì Windows Defender bao gồm một số tính năng để làm việc này.

Trong hướng dẫn này, Ting3s.com sẽ chỉ cho bạn các bước để loại trừ các mục và vị trí cụ thể khỏi quá trình quét của Windows Defender.


Cách ngăn Windows Defender quét các tệp cụ thể

Nếu bạn có một số tệp, thư mục, loại tệp và quy trình mà bạn muốn loại trừ khỏi quá trình quét của Windows Defender hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấn phím Windows một lần trên bán phím của bạn > nhập secutiry > Nhấn Enter vào kết quả tìm được

2. Tại đây, chuyển đến tab Virus & threat protection > Nhấp vào Manager settings

3. Bây giờ, hãy cuộn xuống và bạn sẽ tìm thấy một phần được gọi là Exclusions > Nhấp vào Add or remove exclusions.


 

4. Tại đây, hãy nhấp vào Add an exclusion

- File : Chỉ loại trừ một tệp cho mỗi loại trừ

- Folder: Không bao gồm một thư mục và nội dung của nó, bao gồm cả các thư mục con

- File Type: Thay vì loại trừ các tệp và vị trí thư mục, bạn có thể định cấu hình phần mềm chống virus để bỏ qua các tệp có phần mở rộng cụ thể bất kể vị trí của chúng

- Process: Không bao gồm các quy trình nền theo tên.

5. Ví dụ: Tôi đang chọn một thư mục Screenshots để loại trừ và Windows Defender sẽ không quét nó. Khi bạn làm điều này, Windows sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động > Nhấp vào Yes.

6. Bây giờ, bạn đã loại trừ thành công một thư mục khỏi Windows Defender. Từ bây giờ, thư mục sẽ không được quét bởi Windows Defender.

7. Nếu bạn muốn xóa loại trừ, bạn chỉ cần nhấp vào mục đã nhập và nhấp vào Remove


Như vậy trên đây là cách bạn có thể thêm tệp,thư mục loại trừ vào Windows Defender.

Chúc các bạn thành công!