Khi nói đến RAM, người dùng nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt. Mặc dù nhiều RAM hơn thường có nghĩa là hệ thống của bạn sẽ chạy tốt hơn, nhưng dung lượng RAM bạn có không phải là yếu tố duy nhất bạn cần xem xét khi mua nó.

RAM cũng có tốc độ truyền dữ liệu và điều đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Tốc độ truyền này có 2 thể: SDRDDR. DDR tức là Double Data Rate - Tốc độ dữ liệu đôi và nó có 2 tiêu chuẩn là DDR3 DDR4.


Cách bạn có thể kiểm tra xem loại RAM của mình là DDR3 hay DDR4

1. Tốc độ DDR3 và DDR4

DDR3 cung cấp tốc độ truyền hoặc đọc/ghi lên đến 2133 triệu lần truyền/giây, trong khi DDR4 cung cấp tốc độ truyền hoặc đọc ghi lên đến 3200.

Tốc độ của DDR cũng được đo bằng GB được truyền mỗi giây,trong đó DDR3 có thể truyền lên đến 14.9GB/s và DDR4 có thể truyền lên đến 26GB/s.

2. Kiểm tra loại RAM

► Sử dụng Task Manager

- Mở Task Manager > Chuyển đến tab Performance

­- Tại đây, bạn chọn đến tab Memory > Nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu RAM và loại nào như hình ảnh bên dưới đây:

Cách kiểm tra xem loại RAM của bạn là DDR3 hay DDR4 trên Windows 10

► Sử dụng CPU-Z

Nếu Task Manager không hiển thị cho bạn biết RAM là DDR3 hay DDR4 thì bạn có thể sử dụng một phần mềm thứ 3 miễn phí có tên là CPU-Z để kiểm tra. Bạn có thể tải xuống nó tại đây: CPU-Z ,cài đặt và chạy nó.

- Chuyển đến tab Memory và bạn có thể nhìn vào trường Type sẽ hiển thị cho bạn biết RAM của bạn là DDR3 hay DDR4.

Cách kiểm tra xem loại RAM của bạn là DDR3 hay DDR4 trên Windows 10


LỜI KẾT

Như vậy Ting3s.com đã hướng dẫn cho bạn 2 cách đơn giản để kiểm tra xem máy tính Windows 10 của bạn đang sử dụng RAM DDR3 hay DDR4 rồi nhé.

Chúc các bạn thành công !