Bảng tính Excel được chia sẻ giúp cộng tác trên các dự án nhanh chóng và dễ dàng. Vì vậy, Excel có các tính năng có thể trợ giúp khi xảy ra sự cố (thông tin bị xóa) và đúng (thông tin có giá trị được thêm vào) khi một số người có quyền ghi vào bảng tính. Tính năng Theo dõi Thay đổi của nó làm nổi bật bất kỳ ô đã chỉnh sửa nào và cung cấp thông tin chi tiết về người đã thực hiện chỉnh sửa.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xem Theo dõi Thay đổi trong bảng tính Excel được chia sẻ trên các thiết bị khác nhau.


Cách kiểm tra ai đã chỉnh sửa tệp Excel trên PC

Để xem ai đã thực hiện thay đổi khi nào và ở đâu trên bảng tính Excel, hãy làm như sau trên Excel trên PC của bạn:

1. Mở ứng dụng Excel

2. Từ menu chính, hãy nhấn vào Preview > Track Changes > Highlight Changes

Cách kiểm tra ai đã chỉnh sửa file trong Excel

3. Nếu nó hiện thông báo lên như sau, thì các bạn làm theo các bước dưới đây:

Tìm đến tab File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Privacy Options.

Tích bỏ chọn mục Remove personal information from file properties on save.

Cách kiểm tra ai đã chỉnh sửa file trong Excel

4. Thực hiện các thao tác sau để kiểm tra sự thay đổi:

- When: Lựa chọn All để xem tất cả sự thay đổi trong file excel hoặc lựa chọn mốc chỉ định cụ thể.

- Who: Lựa chọn Everyone để xem tất cả người dùng đã thay đổi hoặc lựa chọn một user cụ thể.

- Where: Thay đổi ở đâu.

Cách kiểm tra ai đã chỉnh sửa file trong Excel


Khám phá ai đã tạo ra thay đổi nào trong bảng tính Excel

Tính năng Theo dõi Thay đổi của Excel dành cho các bảng tính được chia sẻ cho phép bạn xem các thay đổi đã được thực hiện ở đâu, khi nào chúng được thực hiện và bởi người dùng nào. Điều này hữu ích trong tình huống nhóm khi bạn cần truy vấn một thay đổi hoặc khen ngợi ai đó đã thực hiện một thay đổi hữu ích. Nó cũng tiện dụng để theo dõi thời điểm bạn thực hiện các thay đổi và muốn xem lại chúng vào một ngày sau đó.