Windows 10 cung cấp các tùy chọn khôi phục tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng đặt lại PC có hoặc không xóa hết các dữ liệu của mình.

Trong hướng dẫn này,Ting3s.com sẽ hướng dẫn các bạn các bước cần thiết để khôi phục cài đặt gốc cho Windows 10.

Lưu ý : Sao lưu các tệp của bạn trước khi đặt lại Windows 10, nếu không bạn có thể mất một số tệp quan trọng của mình và bạn không thể khôi phục dữ liệu đã xóa.


1. Cách khôi phục cài đặt gốc cho Windows 10 và giữ tệp của bạn

Bước 1: Để bắt đầu, hãy chọn Start > Settings > Update & Security

Bước 2: Tiếp theo,chọn Recovery

Bước 3: Chọn nút Get Started trong phần Reset this PC

Bước 4: Tiếp theo, chọn Keep my files

Bước 5: Chọn cách bạn muốn cài lại Windows : Cloud Download hoặc Local reinstall. Nếu bạn chọn Cloud Dowload nó có thể sử dụng  nhiều hơn 4GB dữ liệu để tải xuống và cài đặt Windows 10 trên PC của bạn. Với cài đặt Local reinstall bạn sẽ cài lại Windows 10 từ PC của mình.

Ở đây mình chọn Local Reinstall nhé

Bước 6: Chọn Next

Bước 7: Chọn nút Reset

PC của bạn sẽ đặt lại về cài đặt gốc và lưu giữ tất cả các tệp của bạn. Sau khi quá trình hoàn tất đặt lại, hãy kiểm PC của bạn xem có bất kỳ Bản cập nhật Windows nào không để đảm bảo rằng hệ điều hành không thiếu bất kỳ bản vá lỗi nào và cập nhật chúng nhé.


2. Cách khôi phục cài đặt gốc cho Windows 10 và xóa mọi thứ

Với tùy chọn Remove everything, bạn sẽ đặt lại PC của mình và xóa tất cả các tệp cá nhân, ứng dụng, trình điều khiển, tệp và bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện đối với cài đặt. Nó cũng xóa mọi ứng dụng mà nhà sản xuất PC của bạn đã cài đặt.

Bước 1: Để thực hiện việc này, hãy chọn Start > Settings > Update &  Security > Recovery

Bước 2: Chọn Get Started trong Reset this PC

Bước 3: Tiếp theo, chọn Remove everything

Bước 4: Chọn cách bạn muốn cài đặt lại Windows : Cloud Download hoặc Local reinstall

Mình vẫn lựa chọn Local reinstall nhé.

Bước 5: Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn tất cả các tệp và dữ liệu cá nhân của mình, hãy chọn Change settings

Bước 6: Chọn Clean Data,rồi chọn Confirm

Bước 7: Chọn Next

Bước 8: Chọn Reset


LỜI KẾT

Hi vọng qua bài viết này đã giúp các bạn khôi phục cài đặt gốc Windows 10 và máy tính của bạn trở lại trang thái ban đầu. Bạn đã thực hiện việc này thành công chưa? Hãy để lại bình luận cho Ting3s.com biết nhé