Cách khắc phục lỗi “Update installation failed. vCenter Server is non-operational”

1. SSH vào thiết bị VCSA 7.x của bạn. Nếu bạn chưa bật quyền truy cập SSH, hãy tạm thời bật nó bằng cách duyệt đến : https://vcsa.lab.localhost:5480

2. Nhập thông tin đăng nhập là root và mật khẩu của tài khoản root.

3. Bạn có thể không kích hoạt trình bao BAS theo mặc định, vì vậy khi được nhắc, chỉ cần gõ lệnh: shell

4. Bây giờ bạn sẽ thấy một lệnh như thế này

root@vcsa [~]#

5. Tiếp theo, xóa một tệp này, bạn có thể sao chép và dán lệnh sau:

rm /etc/applmgmt/appliance/software_update_state.conf

6. Bạn hãy thử nâng cấp lại.

Vậy là xong, đây là cách khắc phục lỗi Update installation failed. vCenter Server is non-operational khi cập nhật VCSA.

Close Menu