Bạn đang có ý định nâng cấp máy chủ Windows server của mình lên thành Domain Controller, thì gặp phải lỗi The local administrator account becomes the domain administrator, thông báo này có nghĩa là tôi đang tạo Máy ảo mới, và tôi đã không đặt mật khẩu phức tạp cho tài khoản Administrator khi chạy lệnh DCPROMO.

Cách khắc phục lỗi The local administrator account becomes the domain administrator

Currently, a password is not required for the local Administrator account. We recommend that you use the net user command-line tooth with the /passwordreg:yes option to require a password for this account before you create the new domain, otherwise, a password will not be required for the domain Administrator account.


Giải pháp là:

Các bạn mở cmd chạy với Run as Administrator và nhập vào các lệnh sau:

net user Administrator <mật khẩu> /passwordreq: yes

Cách khắc phục lỗi The local administrator account becomes the domain administrator

Rất đơn giản phải không nào.

Hi vọng thông tin này hữu ích cho bạn.


Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008