Theo mặc định, bạn sẽ thấy biểu tượng âm thanh và một loạt các biểu tượng hệ thống khác trong khu vực thông báo (góc dưới cùng bên phải màn hình) của mọi máy tính Windows 10.

Nếu biểu tượng âm thanh bị thiếu hoặc bạn không thể thấy nó trên thanh tác vụ nữa, hãy tham khảo các giải pháp khắc phục sự cố mà mình sẽ liệt kê bên dưới:


Kiểm tra cấu hình thanh Taskbar

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng thanh tác vụ của máy tính đã cấu hình có biểu tượng âm lượng.

1. Nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Taskbar settings

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

2. Cuộn đến phần Notification area và nhấp vào Turn system icons on or off.

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

3. Đảm bảo Volume đã được bật On

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

Trong trường hợp nó vẫn đang được bật, thì bạn nên Tắt đi và bật lại nó.

4. Quay lại trang Notification area và nhấp vào Select which icons appear on the taskbar

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

5. Đảm bảo Volume đã được bật.

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10


Khởi động lại Windows Explorer

Khởi chạy Windows Explorer bằng phím tắt Ctrl + Shift + Esc. Tìm Windows Explorer(hoặc explorer.exe) trong tab Processes và nhấp vào nó. Cuối cùng, nhấn vào nút Restart

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10


Update driver âm thanh

Driver âm thanh lỗi có thể gây ra sự việc này và một số lỗi khác.

1. Nhấp chuột phải vào Start > chọn Device Manager

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

2. Mở rộng danh mục Sound,video and game controller và nhấp vào driver âm thanh của bạn. Chọn Update driver.

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

3. Nhấp vào Search automatically for updated driver software.

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10


Kiểm tra cài đặt Windows Group Policy Editor

Group Policy Editor là nơi bạn có thể cấu hình và tùy chỉnh các chính sách cho máy tính của bạn. Theo mặc định thì cài đặt biểu tượng Âm thanh luôn được hiển thị. Tuy nhiên có thể có sự thay đổi mà bạn không hề biết. Làm theo các bước dưới để kiểm tra trạng thái của nó:

1. Khởi chạy hộp Windows Run bằng phím tắt Windows + R.

2. Nhập gpedit.msc vào hộp thoại và chọn OK


Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

3. Trong phần User Configuration, hãy mở rộng mục Administrative Templates > Start Menu and Taskbar.

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

4. Tìm đến mục Remove the volume control icon > Thiết lập 1 trong hai cấu hình là Not Configured hoặc Disabled

Cách khắc phục lỗi Không có biểu tượng âm thanh trong Windows 10

Chọn OK để lưu lại thay đổi


Cập nhật Windows

Lỗi trong hệ điều hành máy tính của bạn cũng có thể gây ra sự cố này. Nếu không có giải nào ở trên có thể xử lý được vấn đề, thì việc cập nhật bản Windows 10 có thể sẽ có hữu ích.