Microsoft đã thêm một tiện ích mới vào thanh tác vụ Windows 11 với bản cập nhật gần đây. Tiện ích đó không phải là khác ngoài Thông tin thời tiết. Bắt đầu với bản cập nhật tùy chọn “KB5010414”, Windows 11 hiện có thể hiển thị thông tin thời tiết trực tiếp trên thanh tác vụ.

Nếu bạn đang thắc mắc, Microsoft đã thay thế biểu tượng widget bằng widget thông tin thời tiết. tức là, khi bạn bật tùy chọn Widget trong trang tùy chọn tùy chỉnh Taskbar, Windows 11 sẽ hiển thị widget thời tiết thay vì biểu tượng Widgets.

Đối với người dùng đã cấu hình Windows 11 với thanh tác vụ ở giữa, có tiện ích thời tiết ở bên trái màn hình là khá tốt. Điều này chủ yếu là do bên trái của thanh tác vụ trông không còn trống rỗng và lạc lõng. Nếu bạn vẫn đang sử dụng các biểu tượng thanh tác vụ căn trái, tiện ích thời tiết sẽ xuất hiện ở bên phải thanh tác vụ.

 

Tất nhiên, theo cách tinh túy của Microsoft, bạn không thể chọn nơi tiện ích thời tiết xuất hiện trên thanh tác vụ trừ khi bạn cũng thay đổi nơi xuất hiện của menu Bắt đầu trên thanh tác vụ và các biểu tượng khác.

Đối với hầu hết người dùng, tiện ích thời tiết khá hữu ích. Nó cung cấp cho bạn thông tin thời tiết nhanh chóng đồng thời cho phép bạn mở bảng Widget bằng cách di chuột qua nó.

Nói như vậy, không phải ai cũng thích tiện ích thời tiết mới. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn muốn thanh tác vụ sạch sẽ và tối thiểu. Trong trường hợp đó, bạn có thể xóa tiện ích thời tiết trên thanh tác vụ trong Windows 11 . Tất cả chỉ cần một vài cú nhấp chuột, và bạn đã sẵn sàng.


Xóa tiện ích thời tiết trên thanh tác vụ trong Windows 11

Để xóa tiện ích thời tiết khỏi thanh tác vụ, bạn cần tắt tùy chọn tiện ích trên thanh tác vụ trong ứng dụng Cài đặt. Tất cả những gì cần làm là bật một nút, và bạn đã sẵn sàng. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm.

Sử dụng phím tắt Windows + I để khởi chạy ứng dụng Settings. Trong settings ,bạn chọn đến mục Personalization, tiếp theo nhấn vào tùy chọn Taskbar.

Cách gỡ bỏ tiện ích thời tiết trên thanh tác vụ Windows 11

Bây giờ,hãy tắt tùy chọn Widgets trong phần Taskbar items.

Cách gỡ bỏ tiện ích thời tiết trên thanh tác vụ Windows 11

Tiện ích thời tiết trên thanh taskbar sẽ bị xóa đi ngay lập tức