Trước hết các bạn cần phải tiến hành quét bôi đen chữ hoặc một đoạn văn bản mà muốn đổi kiểu chữ. Sau đó tại Tab Home các bạn tìm đến biểu tượng Aa như trong hình.

Tại đây các bạn sẽ thấy có các chế độ như sau:

Sentence case : Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi câu.

Lowercase : Viết thường tất cả các chữ

UPPERCASE: Viết hoa tất cả các chữ

Capitalize Each Word : Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi chữ

Toogle case : Viết thường chữ cái đầu tiên của mỗi chữ

Để lựa chọn đổi sang chữ hoa các bạn chọn UPPERCASE và ngược lại đổi sang chữ thường chọn lowercase.


Rất đơn giản phải không các bạn. Chúc các bạn thành công !