Bài viết này giải thích cách đặt Internet Explorer 11 làm trình duyệt web mặc định của bạn trong Windows nếu bạn thích nó hơn Microsoft Edge.


Cách đặt IE làm Trình duyệt mặc định trong Windows 10

Mặc dù Microsoft Edge là trình duyệt web ưa thích cho Windows 10, bạn vẫn có thể đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định của mình.

1. Trong thanh tìm kiếm Menu Start của Windows, nhập Default apps, sau đó chọn Default apps trong kết quả tìm kiếm.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows

2. Trong cửa sổ Default apps , chọn đến Web browser và chọn trình duyệt hiện tại.

3. Chọn Internet Explorer.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows

4. Đóng cửa sổ cài đặt. Trình duyệt mặc định của bạn được đặt là Internet Explorer 11.


Cách đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định cho Windows 8 và 7

Internet Explorer là trình duyệt mặc định cho Windows 8 và Windows 7. Tuy nhiên, nếu bạn đã thay đổi nó thành trình duyệt khác, đây là cách để thay đổi lại nó:

1. Chọn trụy cập vào Control Panel, sau đó ở bên phải mục View by chọn Large icons.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows
 

2. Chọn mục Default Programs.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows

3. Trong màn hình tiếp theo, chọn đến Set your default programs. Tại đây quá kiểm tra sẽ mất một lúc, bạn đợi nhé.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows

4. Chọn Internet Explorer ở ngăn bên trái, và nhấp chọn vào Set this program as default.

Cách đặt IE11 làm trình duyệt mặc định trong Windows