1. Tắt máy tính của bạn

2. Bật lại máy tính và nhấn liên tục vào phím F2 để khởi động BIOS.

3. Chuyển sang tab Boot(Thứ tự có thể khác nhau tùy vào cách bố trí BIOS máy tính của bạn)

Cách chuyển UEFI BIOS sang Legacy BIOS trên PC

4. Tìm đến mục Secure Boot

5. Nhấn Enter chọn nó và thay đổi giá trị của nó thành Disable.

Cách chuyển UEFI BIOS sang Legacy BIOS trên PC

6. Nhấn F10 để lưu các thay đổi và thoát BIOS

7. Khởi động lại máy tính, là máy tính của bạn đã vào Legacy BIOS.

Để quay lại UEFI BIOS bạn chỉ cần làm lại tương tự như vậy, và chọn vào Secure Boot thành Enable.