Cách thiết lập tài khoản cục bộ trong quá trình cài đặt Windows 10

1. Chọn vùng của bạn

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

2. Nhấp vào Yes

3. Chọn bố cục bàn phím của bạn

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

4. Nhấp vào Yes

5. Nhấp vào nút Skip

6.Chọn tùy chọn Set up for personal use

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

7. Nhấn vào nút Next

8. Nhấp vào tùy chọn Offline account ở góc dưới cùng bên trái

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

9. Nhấp vào tùy chọn Limited experience ở góc dưới cùng bên trái

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

10. Xác nhận tên của tài khoản cục bộ

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

11. Nhấp vào nút Next

12. Tạo mật khẩu cho tài khoản

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

13. Nhấp vào nút Next

14. Xác nhận mật khẩu của tài khoản

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

15. Nhấp vào nút Next

16. Tạo 3 câu hỏi bí mật sẽ giúp đặt lại mật khẩu tài khoản Windows 10 trong trường hợp bạn quên

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

17. Nhấp vào nút Next sau khi trả lời mỗi câu hỏi

18. Chọn cài đặt bảo mật của bạn > Accept

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

19. Nhấp vào Yes để bật Dòng thời gian trên tài khoản của bạn.

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

20. Nhấp vào Accept để cho phép Microsoft thu thập thông tin cá nhân nhằm làm cho Cortana trở nên cá nhân hơn.

Cách cài đặt Windows 10 với tài khoản cục bộ

Sau khi hoàn tất các bước, bạn có thể bắt đầu sử dụng thiết bị mà không cần tài khoản Microsoft.