OpenSSL là một bộ công cụ đầy đủ tính năng cho giao thức bảo mật lớp truyền tải TLS và Lớp cổng bảo mật SSL. Nó được cấp phép theo giấu phép kiểu Apache. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt OpenSSL trên hệ điều hành Windows.


1. Tải xuống OpenSSL Binary

Tải xuống tệp trình cài đặt cửa sổ OpenSSL mới nhất từ trang sau. Nhấp vào liên kết dưới đây để truy cập trang tải xuống OpenSSL.

https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows


 

2. Chạy trình cài đặt OpenSSL

Bây giờ chạy trình cài đặt OpenSSL trên hệ thống của bạn. OpenSSL yêu cầu Microsoft Visual C++ được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nếu hệ thống của bạn chưa cài đặt Microsoft Visual C++, trình cài đặt sẽ hiển thị thông báo của bạn như:

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows

Nhấp vào Yes để tải xuống và cài đặt gói Microsoft Visual C++ bắt buộc trên hệ thống của bạn.

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows

Sau đó, chạy lại trình cài đặt OpenSSL và làm theo trình hướng dẫn.

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows


3. Thiết lập các biến môi trường

Bây giờ hãy cài đặt các biến môi trường để OpenSSL hoạt động bình thường trên hệ thống của bạn. Bạn được yêu cầu đặt OPENSL_CONF và biến môi trường Path.

Sử dụng các lệnh sau để đặt môi trường chỉ cho phiên hiện tại:

set OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg

set Path:%Path;C:\OpenSSL-Win64\bin

Đặt biễn vĩnh viễn – Bạn cũng có thể đặt vĩnh viễn các biến môi trường OPENSSL_CONF và Path trong hệ thống. Để đặt biến môi trường, hãy làm theo:

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run, sau đó nhập sysdm.cpl vào hộp thoại Run và nhấp Enter. Ngoài ra, bạn có thể mở Command Prompt và nhập lệnh tương tự để mở Properties.

Chuyển đến tab Advanced và nhấp vào Environment variables.

Đặt biến OPENSSL_CONF:

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows

Đặt biến Path:

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows


4. Chạy OpenSSL Binary

Mở dấu nhắc lệnh trên hệ thống của bạn và nhập openssl để mở dấu nhắc OpenSSL. Sau đó nhập version để tải phiên bản OpenSSL đã cài đặt trên hệ thống của bạn.

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows