Các bộ định tuyến Linksys vô hiệu hóa chức năng ping WAN theo mặc định như một biện pháp bảo mật. Khi một máy chủ được kết nối trực tiếp với Internet mà không có tường lửa, nó có nguy cơ bảo mật vì kẻ tấn công có thể biết được sự tồn tại của máy chủ thông qua quét ping. Bản thân việc ping một máy chủ lưu trữ trên Internet không phải là xấu, miễn là có tường lửa. Bộ định tuyến Linksys hoạt động như một bức tường lửa cho phần còn lại của mạng theo mặc định. Bạn có thể kích hoạt ping WAN trên bộ định tuyến Linksys thông qua giao diện quản trị.

1. Mở trình duyệt, sau đó nhập "192.168.1.1" (không có dấu ngoặc kép) vào thanh địa chỉ. Nhấn Enter.

2. Nhập tên tài khoản “admin và nhập "admin" cho mật khẩu. Nhấn Enter.

3. Bạn chuyển đến tab Security.

Cách bật Ping WAN trên Bộ định tuyến Linksys

4. Tích bỏ chọn Filter Anonymous Internet Request.

Cách bật Ping WAN trên Bộ định tuyến Linksys

5. Nhấp vào Save Settings để áp dụng các thay đổi

6. Ngoài ra, các bạn có thể mở truy cập từ xa vào bộ định tuyến bằng cách.

Chuyển đến tab Administration > Tại mục Remote Management tích chọn Enable

Cách bật Ping WAN trên Bộ định tuyến Linksys