Trong bài viết này, Ting3s.com hướng dẫn bạn cách bật bất kỳ cổng nào trên switch Cisco của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả các port của switch cisco của bạn sẽ được bật theo mặc định trừ khi bạn đã tắt chúng.


1. Kết nối với Switch của bạn

Bạn có thể sử dụng PuTTY hoặc bất kỳ ứng dụng SSH hoặc telnet nào khác để tạo kết nối nối tiếp. Quá trình tạo kết nối khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy bạn đang sử dụng, vì vậy hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của bạn để biết hướng dẫn cụ thể.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


2. Nhập show interface status nhấn Enter

Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tất cả các cổng, cũng như ID logic của chúng.Sau khi biết ID của cổng bạn muốn kích hoạt, bạn có thể chạy lệnh để kích hoạt nó

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


3. Nhập enable nhấn Enter

Nếu switch của bạn có mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Nếu không, bạn sẽ được đưa đến dòng tiếp theo.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


4. Nhập configure terminal nhấn Enter

Điều này đặt công tắc vào chê độ Configuration mode.

 

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


5. Nhập interface port-id  nhấn Enter

Thay port-id với ID của port mà bạn muốn kích hoạt. Ví dụ: interface fastEthernet 0/1 hoặc interface Gi1/10. Bây giờ switch của bạn biết giao diện nào để định cấu hình.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


6. Nhập no shutdown nhấn Enter

Điều này sẽ bật port. Nếu bạn muốn tắt port, bạn sử dụng lệnh shutdown.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


7. Chạy lệnh copy running-config startup-config để thực hiện các thay đổi vĩnh viễn.

Thao tác này sẽ ghi đè tệp cấu hình khởi động với các thay đổi mới.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco


8. Nhập end và nhấn Enter

Chế độ cấu hình này tồn tại.

Cách bật một cổng(Port) trên Switch Cisco