Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

Trước khi thiết lập máy in được chia sẻ, bạn cần đi tới Trung tâm mạng và chia sẻ và bật tùy chọn chia sẻ tệp và máy in.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

Trước khi thiết lập máy in được chia sẻ, bạn cần đi tới Trung tâm mạng và chia sẻ và bật tùy chọn chia sẻ tệp và máy in.

Để bật chia sẻ tệp và máy in trên Windows 11:

1. Mở menu Start và nhập cpl hoặc control panel.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

2. Chọn Control Panel từ kết quả tìm được.

3. Đảm bảo mục View by đang chọn là Category, và nhấp vào liên kết View network status and task.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

4. Tiếp theo, nhấp vào liên kết Change advanced sharing settings ở bên trái.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

5. Bây giờ, bạn mở rộng phần Network discovery và đảm bảo rằng đã tích chọn Turn on network discoveryTurn on file and printer sharing.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11


Cách chia sẻ máy in trong Windows 11

Có một số cách để chia sẻ máy in của bạn từ Windows 11. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện thông qua ứng dụng Cài đặt.

Bạn có thể chia sẻ máy in từ Windows 11 bằng các bước sau:

1. Nhấp vào Start hoặc nhấn phím Windows và mở Settings. Bạn cũng có thể nhấn phím Windows + I để mở trực tiếp.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

2. Khi ứng dụng cài đặt mở ra, hãy nhấp vào Bluetooth & device và chọn tùy chọn Printers & scanners.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

3. Tiếp theo, nhấp vào máy in bạn muốn chia sẻ.

4. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn Printer properties.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

5. Khi cửa sổ Printer Properties mở ra, hãy nhấp vào Sharing. Tích chọn Share this printer và đặt tên cho máy in để dễ nhớ và quản lý trong tương lai. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào ApplyOK.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11


Cách chia sẻ máy in qua Control Panel trên Windows 11

Bạn cũng có thể chia sẻ máy in bằng Control Panel trong Windows 11 bằng cách làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào Start hoặc nhấp phím Windows, nhập cpl và mở Control Panel.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

2. Khi Control Panel mở ra, hãy đảm bảo mục View by đang chọn là Category và nhấp vào liên kết View devices and printers.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

3. Bấm chuột phải vào máy in bạn muốn chia sẻ và chọn Printer properties.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

4. Chọn tab Sharing, check chọn Share this printer và đặt tên cho máy in chia sẻ. Nhấp ApplyOK để lưu cấu hình.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

5. Bây giờ máy in đã được chia sẻ, bạn có thể kết nối với nó từ các PC khác trên mạng. Để thực hiện việc này, hãy mở File Explorer và chọn thư mục Network.

6. Nhấp chuột phải vào máy in được chia sẻ và chọn Connect.

Cách bật Chia sẻ Tệp và Máy in trên Windows 11

Close Menu