Bài viết này hướng dẫn bạn cách ẩn thanh Taskbar trong Windows 11.


Làm cách nào để ẩn thanh Taskbar trong Windows 11

Thanh Taskbar Windows 11 được đặt ở cuối màn hình theo mặc định và nó chứa menu Start, các phím tắt cho các ứng dụng yêu thích của bạn, biểu tượng trung tâm hành động và các nút có thể nhấp để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang hoạt động. Nếu bạn cảm thấy nó chiếm quá nhiều không gian, bạn có thể ẩn nó để chỉ xuất hiện khi bạn cần.

Dưới đây là cách ẩn thanh Taskbar trong Windows 11:

1. Nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Taskbar settings.

Đặt thanh Taskbar Windows biến mất khi bạn không cần đến nó

2. Nhấp vào Taskbar behavior.

Đặt thanh Taskbar Windows biến mất khi bạn không cần đến nó

3. Bấm vào hộp bên cạnh Automatically hide the Taskbar.

Đặt thanh Taskbar Windows biến mất khi bạn không cần đến nó

4. Thanh Taskbar sẽ biến mất.

5. Để đưa thanh taskbar trở lại, hãy di chuyển chuột xuống cuối màn hình.

Đặt thanh Taskbar Windows biến mất khi bạn không cần đến nó

6. Khi bạn di chuyển chuột ra khỏi cuối màn hình, thanh taskbar sẽ lại biến mất.