Thanh Taskbar là một khu vực nhỏ hữu ích trên màn hình cho phép bạn khởi chạy ứng dụng, truy cập tìm kiếm Cortana, xem thời gian và nhanh chóng truy cập các tùy chọn cài đặt khác nhau. Nếu không sử dụng thanh Taskbar nhiều, bạn có thể ẩn thanh taskbar trong Windows 10 và điều đó sẽ nhường chỗ cho các cửa sổ ứng dụng khác.

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

Khi thanh tác vụ biến mất khỏi màn hình, tất cả các ứng dụng khác của bạn sẽ có thể sử dụng không gian mới được lấy lại trên màn hình của bạn. Nếu màn hình máy tính của bạn nhỏ thì điều này sẽ rất có lợi cho bạn.

Windows 10 cung cấp một tùy chọn để bạn có thể tự động ẩn thanh tác vụ trên màn hình của mình. Thanh tác vụ vẫn ẩn và nó chỉ xuất hiện khi bạn đưa con trỏ chuột xuống cuối màn hình.


Cách ẩn thanh Taskbar trong Windows 10

Để ẩn thanh Taskbar chạy Windows 10, bạn chỉ cần bật một tùy chọn trong ứng dụng Settings.

1. Sử dụng tìm kiếm Cortana để tìm kiếm và mở Settings

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

2. Nhấp vào tùy chọn Personalization

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

3. Bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn trong thanh bên trái màn hình của mình. Nhấp vào Taskbar để mở cài đặt thanh tác vụ.

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

4. Trên ngăn bên tay phải, bạn có nhiều tùy chọn khác nhau để định cấu hình thanh tác vụ. Một trong những tùy chọn này là Automatically hide the taskbar in desktop mode. Bật tùy chọn này lên thì thanh Taskbar này sẽ ẩn đi.

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

5. Bạn cũng nên bật tùy chọn Automatically hide the taskbar in table mode nếu bạn sử dụng chế độ máy tính bảng Windows 10.

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

6. Thanh tác vụ sẽ ngay lập tức biến mất khỏi màn hình của bạn. Để hiển thị nó, đưa con trỏ xuống cuối màn hình và nó sẽ xuất hiện.


Cách khắc phục Taskbar của Windows 10 không tự động ẩn

1. Khởi động lại quy trình Windows Explorer

- Nhấp chuột phải vào thanh tác vụ của bạn và chọn Task Manager

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

- Nhấp vào tab Processes ở trên cùng

- Tìm quy trình có tên Windows Explorer trong danh sách

- Nhấp chuột phải vào quy trình và chọn tùy chọn Restart

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

2. Xóa các ứng dụng có vấn đề khỏi Taskbar

 - Nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn tùy chọn Taskbar settings

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

- Tại mục Notification area > Chọn Select which icons appear on the taskbar

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

- Hãy tìm các ứng dụng bạn muốn xóa khỏi thanh tác vụ và tắt chúng đi.

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

- Quay lại màn hình trước đó chọn vào Turn system icons on or off

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10

- Loại bỏ tất cả những ứng dụng nào mà bạn cho là khiến thanh tác vụ không ẩn đi được

Cách ẩn thanh Taskbar trên Windows 10