Bài viết này giải thích cách ẩn biểu tượng màn hình trong Windows 10, bao gồm hướng dẫn ẩn tất cả biểu tượng màn hình, hiển thị biểu tượng ẩn và chỉ ẩn một số biểu tượng nhất định.


Làm cách nào để ẩn các biểu tượng trên màn hình trong Windows 10?

Đây là cách ẩn tất cả các biểu tượng trên màn hình của bạn trong Windows 10.

1. Nhấp chuột phải vào một chỗ trống trên màn hình của bạn

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

2. Di chuyển con trỏ chuột qua View trong menu.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

3. Nhấp vào Show desktop icons để xóa dấu kiểm.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

4. Khi dấu kiểm biến mất, các biểu tượng trên màn hình của bạn sẽ bị ẩn.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10


Cách truy cập các biểu tượng màn hình ẩn trong Windows 10

Ẩn các biểu tượng trên màn hình của bạn không xóa bất kỳ thứ gì khỏi máy tính của bạn. Các biểu tượng xuất hiện trên màn hình của bạn được lưu trữ trong một thư mục mà bạn có thể truy cập thông qua File Explorer. Khi các biểu tượng bị ẩn trên màn hình, chúng vẫn có thể truy cập được thông qua thư mục trên màn hình.

Đây là cách mở thư mục trên màn hình để xem và truy cập các tệp và lối tắt bạn đã ẩn trên màn hình.

1. Mở File Explorer

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

2. Nhấp vào This PC

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

3. Nhấp vào Desktop

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

4. Thư mục trên màn hình sẽ mở trong File Explorer, cho phép bạn xem và truy cập các phím tắt và tệp ẩn.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10


Cách hiển thị các biểu tượng màn hình ẩn trong Windows 10

Nếu bạn đã thay đổi ý định và muốn các biểu tượng của mình trở lại, bạn có thể sử dụng quy trình tương tự để ẩn các biểu tượng.

1. Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình trống của bạn.

2. Di chuyển con trỏ chuột qua View trong menu ngữ cảnh.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

3. Nhấp vào Show desktop icons để đặt dấu kiểm.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

4. Khi dấu kiểm xuất hiện, các biểu tượng trên màn hình của bạn sẽ hiển thị.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10


Làm cách nào để ẩn một số biểu tượng nhất định trên màn hình của tôi?

Nếu bạn muốn có một số phím tắt, tệp hoặc thư mục trên màn hình của mình và bạn muốn giảm bớt sự lộn xộn, bạn có thể ẩn các biểu tượng riêng lẻ. Các biểu tượng ẩn vẫn ở đó, nhưng bạn sẽ không thể nhìn thấy chúng trừ khi bạn bật tùy chọn để xem các tệp ẩn. Các tệp ẩn có thể nhìn thấy khi bạn bật tùy chọn để xem chúng, nhưng chúng có vẻ hơi trong suốt.

Dưới đây là cách ẩn một số biểu tượng trên màn hình của bạn trong Windows 10:

1. Bấm chuột phải vào tệp bạn muốn ẩn và bấm Properties.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

2. Nhấp vào Hidden.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10
 

3. Bấm vào OK.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

4. Biểu tượng sẽ biến mất khỏi màn hình của bạn hoặc xuất hiện trong suốt nếu bạn đặt màn hình để hiển thị các tệp ẩn.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

5. Nếu biểu tượng chuyển sang trong suốt thay vì biến mất, hãy mở File Explorer , điều hướng đến thư mục desktop và nhấp vào View.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

6. Nhấp vào options > Change folder and search options

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

7. Nhấp vào View.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

8. Tích chọn vào Don’t show hidden files,folders, or drives, sau đó nhấn OK.

Cách ẩn các biểu tượng trên màn hình desktop Windows 10

9. Tệp ẩn sẽ không còn hiển thị trên màn hình của bạn hoặc trong thư mục màn hình trong File Explorer.


Tại sao lại ẩn biểu tượng màn hình trong Windows 10?

Máy tính để bàn Windows 10 rất tiện lợi, vì nó về cơ bản là một thư mục luôn hiện diện ở phía trước và trung tâm, cung cấp quyền truy cập vào các tệp và ứng dụng cụ thể mà không cần mở File Explorer . Tuy nhiên, nó có xu hướng trở nên lộn xộn theo thời gian vì nhiều ứng dụng tự động đặt một phím tắt trên màn hình.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc xử lý sự lộn xộn và bạn không muốn mất thời gian để xóa hoặc di chuyển các phím tắt và tệp riêng lẻ, bạn có thể ẩn hoàn toàn các biểu tượng trên màn hình. Tất cả các phím tắt và tệp vẫn ở đó khi bạn thực hiện việc này và bạn có thể truy cập chúng từ thư mục trên màn hình trong File Explorer, nhưng màn hình sẽ trông sạch sẽ và trống rỗng. Nếu bạn thay đổi ý định và chọn bỏ ẩn các biểu tượng, mọi thứ sẽ hiển thị lại như ban đầu.