Với các báo cáo do Counter Point Search chuẩn bị, thị phần đồng hồ thông minh đã trở nên rõ ràng. Danh sách được chuẩn bị tập trung vào quý cuối cùng của năm 2020. Trong giai đoạn này, nguồn cung đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi so sánh giữa quý cuối cùng của năm 2020 và quý cuối cùng của năm 2019, có thể thấy 4 công ty dẫn đầu về thị phần đã giữ vững vị trí của mình. Tuy nhiên, mặc dù dẫn đầu, Apple đã giảm 6% thị phần cung ứng toàn cầu.

Các mẫu đồng hồ thông minh bán chạy nhất – Đầu năm 2021


Thị phần đồng hồ thông minh được công bố

Nhìn vào các số liệu thống kê được công bố, có thể thấy Apple dẫn đầu trong quý cuối cùng của năm 2020 với 40%. Theo sau Apple, Samsung đứng thứ hai với 10% và Huawei đứng thứ ba với 8%.

Trong thống kê, Fitbit đứng thứ tư với 7%, trong khi BBK đứng thứ năm với 6%. Tỷ lệ của các thương hiệu khác được ghi nhận là 31 phần trăm.

Thị phần của đồng hồ thông minh là 34% đối với Apple, 9% đối với Samsung, 9% đối với Huawei, 7% đối với Fitbit và 6% đối với BBK vào năm 2019. Điều này cho thấy Apple, Samsung và Huawei đã tăng tỷ lệ và các thương hiệu khác đang duy trì tỷ lệ. Trong quý cuối cùng của năm 2019, tỷ lệ của các thương hiệu khác là 35%.

Trong quý cuối cùng của năm 2020, thị phần của các thương hiệu trong ngành đồng hồ thông minh đã được định hình như thế này. Apple duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách tăng thị phần từ 34% một năm trước lên 40%.

Các mẫu đồng hồ thông minh bán chạy nhất – Đầu năm 2021

Khi danh sách cung cấp đồng hồ thông minh toàn cầu được kiểm tra, người ta xác định rằng Apple đã tăng 19% từ 28,4 triệu lên 33,9 triệu.

Huawei cũng tăng 26%, từ 8,7 triệu lên 11,1 triệu. Samsung cũng cung cấp 9,1 triệu chiếc cho cả năm 2019 và 2020. BBK đạt thống kê -9%, giảm từ 7,2 triệu xuống 6,6 triệu.

Fitbit cũng giảm -4%, từ 6,2 triệu xuống 5,9 triệu. Nguồn cung toàn cầu tăng từ 59,6 triệu vào năm 2019 lên 66,6 triệu vào năm 2020. Do đó, nguồn cung trên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 11,7%.

Người ta nói rằng các mẫu Apple Watch Series 6 và Watch SE có giá trị đáng kể trong việc cung cấp ngày càng tăng của Apple.