Boolean là một kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình cho các biến chỉ có thể chứa một trong hai giá trị có thể; đúng hay sai.

Boolean được đặt theo tên nhà toán học người Anh George Boole (1815-1864), người đã phát triển logic Boolean toán học để so sánh nhiều giá trị Boolean và sử dụng kết quả để điều khiển hoạt động của chương trình máy tính.

Boolean cuối cùng đã trở thành nền tảng cho cách máy tính tự hoạt động.


Ví dụ về Boolean là gì?

Một biến Boolean đại diện cho 1 (true) hoặc 0 (false) theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng.

Gần như mọi ngôn ngữ máy tính đều cho phép bạn gán giá trị đúng hoặc sai cho các biến Boolean, thường dựa trên so sánh Boolean. Ngay cả các chương trình VBA đơn giản mà bạn sử dụng trong các ứng dụng Microsoft như Excel cũng cho phép loại logic Boolean này.

Ví dụ:

Dim A As Boolean
Dim B As Boolean
Dim C As Boolean
A = TRUE
B = FALSE
C = A OR B

Mã VBA này tạo ra các biến Boolean A, B và C. A và B được gán các giá trị TRUE và FALSE. So sánh HOẶC kiểm tra xem A "HOẶC" B có đúng không. Vì A là TRUE nên biến C Boolean được gán giá trị TRUE.

Có bốn toán tử Boolean được sử dụng để so sánh các giá trị như ví dụ trên.

- A VÀ B : Cả A và B đều ĐÚNG

- A HOẶC B : A hoặc B đều ĐÚNG

- A XOR B : Chỉ A hoặc B là ĐÚNG (nhưng không phải cả hai)

- KHÔNG PHẢI B : B KHÔNG ĐÚNG


Boolean trong Toán học là gì?

Khi các phép toán Boolean được sử dụng trong các phương trình toán học, nó được gọi là đại số Boolean. Đại số Boolean sử dụng các ký hiệu cụ thể để biểu diễn logic Boolean được mô tả ở trên.

- VÀ : Phép toán kết hợp sử dụng ký hiệu ∧

- HOẶC : Ngắt hoạt động bằng cách sử dụng ký hiệu ∨

- XOR : Độc quyền HOẶC sử dụng ký hiệu ⊕

- KHÔNG PHẢI : Thao tác phủ định sử dụng ký hiệu ¬

Trong đại số Boolean, các ký hiệu này được sử dụng để tạo các biểu thức logic. Trong một số trường hợp, những biểu thức này có thể rất phức tạp và bao gồm một tập hợp các luật logic trong đại số Boolean.


Boolean được sử dụng trong những gì?

Hiểu logic Boolean là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực Khoa học Máy tính. Đó là một phần quan trọng của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, nhưng phần cứng và mạch máy tính cũng kết hợp logic Boolean.

Vậy Boolean được sử dụng ở đâu ngày nay?

1. Tìm kiếm boolean

Boolean được tích hợp vào các công cụ tìm kiếm trực tuyến. Điều này bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội và công cụ tìm kiếm.

Tìm kiếm Boolean là một tính năng cho phép bạn sử dụng các toán tử Boolean như AND và OR để kết hợp, giới hạn hoặc lọc ra văn bản cụ thể khỏi tìm kiếm của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ về việc sử dụng tìm kiếm Boolean trong Google:

- "lái xe VÀ âm nhạc" : Trả về kết quả về cả lái xe và âm nhạc.

- "lái xe HOẶC âm nhạc" : Trả về kết quả về lái xe hoặc âm nhạc.

- "Driving -music" : Dấu gạch ngang (-) là "NOT", vì vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm về lái xe loại trừ bất kỳ kết quả nào về âm nhạc. (Bạn cũng có thể loại trừ toàn bộ trang web bằng cách nhập "-site:").

Các điều kiện khác mà bạn có thể liệt kê trong Google không có bản chất cụ thể là "Boolean" nhưng vẫn hữu ích, bao gồm dấu ngã (~) cho các thuật ngữ tương tự (từ đồng nghĩa) hoặc dấu ngoặc kép (") để nhận được kết quả chứa cụm từ chính xác bạn ' đã đánh máy.

2. Phần cứng máy tính

Các thành phần khác nhau trong máy tính, máy tính xách tay và thiết bị di động kết hợp logic Boolean vào cách chúng xử lý các lệnh. Tất cả những điều sau đây sử dụng logic Boolean để xử lý tính toán.

- CPU : Mỗi "lõi" riêng lẻ thực hiện hàng triệu phép tính Boolean mỗi giây.

- Card đồ họa : Phần cứng video chứa bộ xử lý sử dụng logic Boolean.

- Bộ nhớ : RAM và các thẻ nhớ khác lưu trữ thông tin dưới dạng 1 và 0 (kết quả của logic Boolean từ các bộ xử lý khác nhau).

- Bo mạch chủ : Toàn bộ bo mạch chủ của máy tính chứa các mạch tích hợp với các bóng bán dẫn siêu nhỏ kết hợp logic Boolean để lưu giữ hoặc xử lý thông tin.

Logic Boolean nằm ở trung tâm của cách máy tính, máy tính xách tay và thiết bị di động hoạt động. Các chương trình máy tính, như đã đề cập ở trên, cho bộ xử lý và các mạch khác biết cách thực hiện logic Boolean đó.

3. Máy tự động hóa & IoT

Có nhiều thiết bị khác sử dụng các mạch tích hợp và logic Boolean giống như máy tính. Ví dụ: các thiết bị nhà thông minh như camera Wi-Fi, đèn thông minh và khóa thông minh đều sử dụng logic Boolean để xác định thời điểm kích hoạt một thứ cụ thể, chẳng hạn như bật đèn hoặc mở khóa cửa.

Trong ngành công nghiệp sản xuất, các thiết bị được gọi là Bộ điều khiển logic có thể lập trình được sử dụng bởi các kỹ sư tự động hóa để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các bộ phận khác nhau của máy móc (chẳng hạn như robot lắp ráp ô tô), sử dụng logic Boolean. Các kỹ sư thực hiện phép toán Boolean trên các cảm biến đầu vào để xác định bộ phận nào của máy móc cần điều khiển.

Nhiều người không nhận ra mức độ ảnh hưởng của thế giới hiện đại bởi Boolean, nhưng nó được tích hợp vào gần như mọi thiết bị kỹ thuật số và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta đang sống theo cách mà hầu hết mọi người không bao giờ nhận ra.