BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

Blockchain bản thân nó đã có nghĩa là chuỗi các khối. Block là khối và Chain là chuỗi,công nghệ chuỗi các khối hoạt động theo nguyên tắc dựa trên một chuỗi dài có gắn các khối vào nhau.

Giống như bạn nắm tay người yêu bạn,người yêu bạn lại nắm tay thằng khác,thằng khác lại nắm tay con nọ,cứ như vậy thành một chuỗi thật dài(giả sử chuỗi A) và mỗi người trong đó là một khối được kết nối với nhau bằng tay.

Block Chain là gì? Ứng dụng của nó như thế nào trong cuộc sống

Bạn hãy tưởng tượng tất cả con người trong cái chuỗi lúc nãy (chuỗi A) biến thành các khối hộp vuông,trong mỗi khối này sẽ chứa đựng các thông tin đượ cập nhật theo thời gian. Ví dụ như khi giao dịch Bitcoin thông tin về giao dịch của bạn và tất cả mọi người sẽ được lưu trên các khối và đặc biệt nó được tự động sao lưu vào tất cả các máy tính có kết nối vào hệ thống Blockchain,nghĩa là dữ liệu Blockchain được lưu dữ lại trên tất cả các máy tính có trên mạng kết nối.

Điều đó sẽ dẫn đến việc sẽ rất khó hoặc gần như không thể chỉnh sửa được thông tin trong mỗi khối của Blockchain . Bởi vì công nghệ Blockchain không cho phép chỉnh sửa,nếu có một ai đó có thể tìm ra lỗ hổng và sửa được thông tin trong khối thì cũng không thể nào chỉnh sửa được ở tất cả các máy trên thế giới.

Chính vì không thể chỉnh sửa thông tin cho nên mọi giao dịch đều là công khai,minh bạch thông tin,ai cũng có thể theo dõi những giao dịch này. Vậy nên chẳng ai có thể nói dối được.

AI SẼ LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN GHI VÀO BLOCKCHAIN ,AI SẼ XÁC MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA DỮ LIỆU

Người nghĩ ra Blockchain rất thông minh,họ đã có giải pháp rất hoàn hảo như sau : Khi các thông tin mới được tạo ra thì cũng sẽ tạo ra một khối với để lưu những thông tin đó. Muốn tạo ra khối mới này,máy tính phải giải được một bài toán do hệ thống Blockchain đưa ra,tất cả các máy trong mạng lưới sẽ cùng tham gia ⇒ máy nào nhanh có kết quả đầu tiên sẽ gửi kết quả đó cho tất cả các còn lại để kiểm tra.

Nếu đúng thì máy này có quyền tạo ra khối mới,ghi thông tin giao dịch. Khi chuỗi mới được tạo ra,nó đồng thời được cấp một mã số của nó,mã này được tạo ra dựa vào mã của khối trước

Block Chain là gì? Ứng dụng của nó như thế nào trong cuộc sống

Đây chính là điều khiến cho các khối mặc dù không nằm cạnh nhau nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau theo thứ tự thành một Chuỗi.

Đó là lý do người ta gọi là Chuỗi,mỗi Khối luôn kết nối với một khối trước và một khối sau,không bao giờ có thể tạo ra một khối giả để đưa vào chuỗi BlockChain này được.

 Chính vì thế BlockChain có thể nói là vô cùng bảo mật và rất khó để có thể xâm nhập,ăn cắp dữ liệu.


Như vậy bạn thấy,BlockChain giống như một cuốn sổ cái được lưu tại tất cả các máy trên mạng lưới,ai cũng có thể theo dõi bất kỳ giao dịch nào,vậy nên nó công khai,minh bạch,và cực kỳ đáng tín. Cuốn sổ này cũng không thể chỉnh sửa,không phải ai thích viết gì thì viết,muốn viết phải được xác thực bởi toàn bộ hệ thống máy tính kết nối vào một mạng,với một bài toán siêu khó. Nó có ứng dụng vô cùng lớn trong hàng ngày.