Nếu bạn muốn giám sát trạng thái của máy chủ VMWare ESXi trong hệ thống giám sát của mình, bạn phải định cấu hình tác nhân SNMP trên máy chủ của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách bật và cấu hình SNMP trong VMWare ESXi 6.7 (hướng dẫn này có thể áp dụng cho ESXi 5.5 và mới hơn).

Trong ESXi, có một tác nhân SNMP tích hợp có thể gửi và nhận các yêu cầu và bẫy SNMP. Bạn có thể kích hoạt và định cấu hình tác nhân SNMP trên máy chủ ESXi theo một số cách: sử dụng vCLI, PowerCLI (nhưng không phải thông qua GUI ứng dụng khách vSphere).

Bật quyền truy cập SSH trên máy chủ ESXi và kết nối với máy chủ đó bằng bất kỳ ứng dụng khách ssh nào. Để kiểm tra cài đặt SNMP hiện tại, hãy chạy lệnh sau:

esxcli system snmp get

Bật và cấu hình SNMP trên máy chủ VMWare ESXi

SNMP không được định cấu hình: tất cả các tham số đều trống và tác nhân bị vô hiệu hóa.


Cấu hình SNMP Agent Parameters in Esxi

Chỉ định địa chỉ IP của máy chủ giám sát (mục tiêu SNMP), cổng (theo mặc định, 161 UDP) và tên cộng đồng SNMP (thường là,  public ):

esxcli system snmp set --targets=192.168.99.99@161/public

Sau đó bạn đặt tên cho Communities như sau:

esxcli system snmp set --communities YOUR_COMMUNITY_STRING

Ngoài ra bạn có thể chỉ định vị trí,việc này không cần thiết,bạn có thể làm hoặc không.

esxcli system snmp set --syslocation “Allee 16, Mun, DE”

Thông tin liên lạc:

esxcli system snmp set --enable true

Sau đó, bạn cần bật SNMP trên máy chủ ESXi:

esxcli system snmp set --enable true

Kiểm tra cấu hình

esxcli system snmp test

Bật và cấu hình SNMP trên máy chủ VMWare ESXi

Để áp dụng cài đặt ,hãy khởi động lại SNMP bằng lệnh sau:

/etc/init.d/snmpd restart

Bật và cấu hình SNMP trên máy chủ VMWare ESXi

Nếu bạn cần reset lại các cài đặt thì sử dụng lệnh sau:

esxcli system snmp set –r

Để tắt SNMP thực hiện lệnh sau:

esxcli system snmp set --disable true

Sau khi đã cấu hình SNMP thành công trên máy chủ VMWare ESXi, bạn có thể tiến hành cấu hình trên Cacti hoặc Zabbix, hoặc bất kỳ công cụ theo dõi nào mà bạn đang sử dụng nhé.

Chúc các bạn thành công!