Signal là gì?

Signal là một dòng điện hoặc điện từ được sử dụng để truyền dữ liệu từ hệ thống hoặc mạng này sang hệ thống hoặc mạng khác. Signal là một chức năng truyền đạt thông tin về một hiện tượng.

Trong điện tử và viễn thông, nó đề cập đến bất kỳ điện áp thay đổi theo thời gian nào là sóng điện từ mang thông tin. Một tín hiệu cũng có thể được định nghĩa là một sự thay đổi có thể quan sát được về chất lượng chẳng hạn như số lượng. Có hai dạng tín hiệu chính: Tín hiệu Analog tín hiệu Digital.


Analog Signal là gì?

Analog Signal là một tín hiệu liên tục trong đó một đại lượng thay đổi theo thời gian biểu thị một đại lượng khác theo thời gian. Những loại tín hiệu này hoạt động với các giá trị vật lý và các hiện tượng tự nhiên như động đất, tần số, núi lửa, tốc độ gió, trọng lượng, ánh sáng, v.v.

Analog Signal vs Digital Signal: Sự khác biệt giữa Analog và Digital là gì?


Digital Signal là gì?

Digital Signal là tín hiệu được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng một chuỗi các giá trị riêng biệt tại bất kỳ thời điểm nào. Nó chỉ có thể nhận một trong một số giá trị cố định. Loại tín hiệu này đại diện cho một số thực trong một phạm vi giá trị không đổi. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu một số điểm khác biệt chính giữa tín hiệu Digital và Analog.

Analog Signal vs Digital Signal: Sự khác biệt giữa Analog và Digital là gì?


Đặc điểm của tín hiệu Analog

Dưới đây là các đặc điểm cơ bản của tín hiệu tương tự

- Các loại tín hiệu điện tử này thay đổi theo thời gian.

- Giá trị tối thiểu và lớn nhất là dương hoặc âm.

- Nó có thể là định kỳ hoặc không định kỳ.

- Analog hoạt động trên dữ liệu liên tục.

- Độ chính xác của tín hiệu analog không cao khi so sánh với Digital Signal.

- Nó giúp bạn đo lường các giá trị tự nhiên hoặc vật lý.

- Dạng đầu ra tín hiệu analog là một đường cong, đường thẳng hoặc đồ thị.


Đặc điểm của Digital Signal

Dưới đây là các đặc điểm cơ bản của tín hiệu kỹ thuật số

- Tín hiệu kỹ thuật số là những tín hiệu liên tục.

- Loại tín hiệu này có thể được xử lý và truyền đi tốt hơn so với analog signal.

- Digital Signal rất đa năng, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi.

- Độ chính xác của digital tốt hơn analog.

Sự khác biệt giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu kỹ thuật số

Analog Signal vs Digital Signal: Sự khác biệt giữa Analog và Digital là gì?