WorkGroup

- Tất cả các máy trong 1 workgroup là ngang hàng với nhau, không có máy nào có thể kiểm soát máy khác.

- Mỗi máy tính đều được tạo riêng 1 user account. Và để đăng nhập vào bất kỳ máy nào trong 1 workgroup bạn phải có account của máy đó.

- Quản lý phân tấn, CSDL người dùng tồn tại trên từng máy riêng lẻ nên khi có sự thay đổi thì việc quản trị sẽ rất khó khăn vì phải điều chỉnh trên từng máy, microsoft khuyến cáo chỉ nên áp dụng trong trường hợp 10 máy tính.

- Workgroup không cần có máy tính cài OS bản server, dĩ nhiên nếu có cũng được nhưng khi đó chỉ đóng vai trò là server đơn thuần.

Ưu điểm:

- Không cần phải có Domain Controller

- Thiết kế và cài đặt đơn giản.

- Thích hợp với mạng nhỏ từ 10 đến 20 máy.

Nhược điểm:

- Không cho phép quản lý tập trung nên dữ liệu bị phân tán.

- Khả năng bảo mật thấp, rất dễ bị xâm nhập.


Active Directory

- AD là một cơ sở dữ liệu của các tài nguyên trên mạng(còn gọi là đối tượng) cũng như các thông tin liên quan đến đối tượng đó. Active Directory cung cấp một mức độ ứng dụng cho môi trường doanh nghiệp. Dịch vụ thư mục trong mỗi domain có thể lưu trữ hơn mười triệu đối tượng, đủ để phục vụ 10 triệu người dùng trong mỗi domain.

- Quản lý tập trụng, CSDL người dùng được lưu trên các máy chủ có vai trò là domain controller. Điều này giúp cho quản trị viên không tốn công nhiều khi có thay đổi vì chỉ cần điều chỉnh trên chính DC.

- Tổ chức mô hình theo domain buộc phải có máy tính cài OS bản server.

Ưu điểm:

- Sử dụng cho mạng lớn(quản lý nhiều máy)

- Quản lý tập trung đồng nhất trên các server chuyên dụng.

- Hệ thống an toàn, bảo mật cao.

- Dễ dàng backup dữ liệu và bảo trì hệ htonogs.

Nhược điểm:

- Chi phí cao(Vì các server chuyên dụng rất đắt tiền)

- Cần có người quản trị hệ thống.