Nếu ổ cứng của bạn đang đầy thì những thủ thuật này sẽ giúp bạn giải phóng dung lượng cho các tệp và chương trình quan trọng bằng cách loại bỏ những phần rác không quan trọng đang lộn xộn trên đĩa cứng của bạn.

1. Chạy dọn dẹp đĩa

Windows bao gồm một công cụ tích hợp để xóa các tệp tạm thời và dữ liệu không quan trọng khác. Để làm việc này, hãy chuột phải vào một trong các ổ đĩa của bạn và chọn Properties.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Nhấp vào nút Disk Cleanup trong cửa sổ thuộc tính đĩa.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Chọn loại tệp mà bạn muốn xóa và nhấp vào OK. Điều này bao gồm các tệp tạm thời, tệp nhật ký, tệp trong thùng rác của bạn và các tệp không quan trọng khác.

Bạn cũng có thể dọn dẹp các tệp hệ thống không xuất hiện trong danh sách ở đây. Nhấp vào nút Clean up system files.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

2. Gỡ cài đặt ứng dụng

Gỡ cài đặt các chương trình sẽ giải phóng dung lượng. Từ Control Panel, bạn click vào Uninstall a program tại menu Programs.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Việc tiếp theo là bạn tìm kiếm đến các ứng dụng không sử dụng, không cần thiết và Chuột phải chọn Uninstall.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Bạn thậm chí có thể muốn sử dụng trình gỡ cài đặt của bên thứ 3 như Revo Uninstaller để đảm bảo mọi tệp còn sót lại đều bị xóa và không lãng phí dung lượng.

3. Phân tích dung lượng đĩa

Để tìm ra chính xác dung lượng đang sử dụng trên ổ cứng của bạn, bạn có thể sử dụng chương trình phân tích ổ cứng. Các ứng dụng này sẽ quét ổ cứng của bạn và hiển thị chính xác những tệp và thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng nhất.

Bạn có thể tải xuống công cụ WinDirStat.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Sau khi quét hệ thống của bạn, WinDirStat sẽ hiển thị cho bạn chính xác thư mục, loại tệp và tệp nào đang sử dụng nhiều dung lượng nhất. Đảm bảo bạn không xóa bất kỳ tệp hệ thống quan trọng nào – chỉ xóa những dữ liệu không cần thiết. Nếu bạn thấy thư mục của chương trình trong thư mục Tệp chương trình sử dụng nhiều dung lượng, bạn có thể gỡ cài đặt chương trình đó.

4. Dọn dẹp Temporary Files

Công cụ Disk Cleanup của Windows rất hữu ích, nhưng nó không xóa các tệp tạm thời được sử dụng bởi các chương trình khác. Ví dụ: nó sẽ không xóa bộ nhớ cache của trình duyệt Firefox hoặc Chrome.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows

Để dọn dẹp tệp tạm thời và rác hiệu quả hơn, hãy thử CCleaner, bạn có thể tải xuống tại đây. CCleaner dọn dẹp các tệp rác từ nhiều chương trình của bên thứ 3 và cũng dọn dẹp các tệp Windows mà Disk Cleanup sẽ không động đến.

5. Tìm các tệp trùng lặp

Bạn có thể sử dụng ứng dụng tìm tệp trùng lặp để quét ổ cứng của mình để tìm các tệp trùng lặp, không cần thiết và có thể bị xóa. Các bạn có thể sử dụng đến việc sử dụng VisiPics để loại bỏ các hình ảnh trùng lặp.

7 Cách để giải phóng dung lượng đĩa cứng trên Windows