Nhớ mật khẩu Wi-Fi có thể là một cuộc đấu tranh. Thông thường, bạn phải theo dõi các kỹ thuật viên và sysadmins để có thể truy cập vào mạng mà bạn đã kết nối trước đó. May mắn thay, Windows cung cấp cho bạn một số tùy chọn để xem mật khẩu Wi-Fi đã lưu trên PC của bạn.


1. Sử dụng Control Panel

Một cách để xem mật khẩu WiFi đã lưu trên PC của bạn là thông qua Control Panel. Phương pháp này chỉ hoạt động đối với các mạng Wi-Fi đang hoạt động.

- Nhấn Windows + R để mởi hộp thoại Run.

- Nhập control vào hộp văn bản và nhấn Enter. Cửa sổ Control Panel sẽ mở ra.

- Nhấp vào tùy chọn Network and Internet.

- Nhấp vào Network and Sharing Center trên bảng điều khiển ở bên phải màn hình của bạn.

- Trong menu “View your basic network information and set up connections”, nhấp vào Wi-Fi trên kết nối đang hoạt động của bạn.

- Trong cửa sổ mới, nhấp vào Wireless Properties.

- Mở tab Security. Nhấp vào hộp kiểm “Show characters” để hiển thị mật khẩu.


2. Với Command Prompt

Dấu nhắc lệnh là một công cụ mạnh mẽ để xử lý các tác vụ khác nhau trên Windows. Nếu bạn muốn xem mật khẩu của một mạng cụ thể như thế nào, bạn có thể sử dụng Command Prompt để tìm mật khẩu đó. Đây là cách thực hiện.

- Nhấn Windows + R để mở ứng dụng Run.

- Nhập cmd vào hộp văn bản và nhấn Enter để mở Command Prompt.

- Gõ lệnh dưới đây vào Command Prompt

neth wlan show profiles

Ghi lại tên WiFi mà bạn muốn xem và nhập lệnh sau:

neth wlan show profile name=WiFiName key =clear

Lưu ý: thay thế WiFiName bằng tên WiFi mà bạn đang muốn xem mật khẩu.

- Bạn sẽ nhận được danh sách thông tin và cài đặt liên quan đến mạng WiFi được đề cập.

- Trong kết quả hiện ra, bạn sẽ thấy mục Key Content thì đây chính là mật khẩu WiFi mà bạn muốn xem.


3. Sử dụng PowerShell

Windows PowerShell là phiên bản nâng cao của Command Prompt. Giao diện dòng lệnh dựa trên tác vụ này về cơ bản là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để đơn giản hóa các tác vụ quản trị.

Bạn có thể sử dụng PowerShell để xem danh sách tất cả các mật khẩu Wi-Fi được lưu trên PC của mình. Đây là cách thực hiện:

- Nhấn vào biểu tượng gương lúp bên cạnh nút Windows trên thanh tác vụ.

- Trong hộp tìm kiếm, nhập Windows PowerShell.

- Nhấp vào Run as administrator để khởi chạy PowerShell. Nhấp vào Yes trên cửa sổ User Account Control nếu nhận được thông báo.

- Sao chép lệnh sau vào PowerShell:

(net wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profiles name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass}}

- Nhấn Enter để chạy lệnh. Bạn sẽ nhận được danh sách các cấu hình Wi-FI và mật khẩu của chúng.


4. Sử dụng Wi-Fi Password Revealer

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm của bên thứ 3 để xem mật khẩu WiFI được lưu trên PC của mình. Một trong những công cụ đó là Magical JellyBean WiFI Password Revealer. Đây là cách thực hiện:

- Truy cập trang web Magical Jelly Wi-Fi Password Revelear.

- Bấm vào nút Dowload để tải phần mềm. Sau quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy tệp để cài đặt.

- Khởi chạy WiFi Password Revealer. Tất cả các cấu hình Wi-Fi và mật khẩu sẽ được hiển thị.

- Bạn có thể sao chép mật khẩu bạn cần vào clipboard trực tiếp từ phần mềm bằng cách nhấp vào nó và nhấn Ctrl + C.


5. Sử dụng WirelessKeyView

WirelessKeyView là một phần mềm của bên thứ ba khác để  xem các mật khẩu đã lưu. Sự khác biệt với Wi-Fi Password Revealer là WirelessKeyView là một ứng dụng di động. Điều này có nghĩa là bạn không phải cài đặt ứng dụng để sử dụng nó, vì nó rất phổ biến với sysadmins.

Lưu ý : Mật khẩu của tệp zip là Wkey4567 # , như được chỉ ra trên trang tải xuống.


     
  1.  
  2.  
  3.